NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 4:8-9

4:8 o <3588> mh <3361> agapwn <25> (5723) ouk <3756> egnw <1097> (5627) ton <3588> yeon <2316> oti <3754> o <3588> yeov <2316> agaph <26> estin <1510> (5748)

4:9 en <1722> toutw <5129> efanerwyh <5319> (5681) h <3588> agaph <26> tou <3588> yeou <2316> en <1722> hmin <2254> oti <3754> ton <3588> uion <5207> autou <846> ton <3588> monogenh <3439> apestalken <649> (5758) o <3588> yeov <2316> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> ina <2443> zhswmen <2198> (5661) di <1223> autou <846>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org