NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 3:11

3:11 oti <3754> auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> aggelia <31> hn <3739> hkousate <191> (5656) ap <575> archv <746> ina <2443> agapwmen <25> (5725) allhlouv <240>

1 John 3:23

3:23 kai <2532> auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> entolh <1785> autou <846> ina <2443> pisteuswmen <4100> (5661) tw <3588> onomati <3686> tou <3588> uiou <5207> autou <846> ihsou <2424> cristou <5547> kai <2532> agapwmen <25> (5725) allhlouv <240> kaywv <2531> edwken <1325> (5656) entolhn <1785> hmin <2254>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org