NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 2:1-2

2:1 teknia <5040> mou <3450> tauta <5023> grafw <1125> (5719) umin <5213> ina <2443> mh <3361> amarthte <264> (5632) kai <2532> ean <1437> tiv <5100> amarth <264> (5632) paraklhton <3875> ecomen <2192> (5719) prov <4314> ton <3588> patera <3962> ihsoun <2424> criston <5547> dikaion <1342>

2:2 kai <2532> autov <846> ilasmov <2434> estin <1510> (5748) peri <4012> twn <3588> amartiwn <266> hmwn <2257> ou <3756> peri <4012> twn <3588> hmeterwn <2251> de <1161> monon <3440> alla <235> kai <2532> peri <4012> olou <3650> tou <3588> kosmou <2889>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org