NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 3:5-6

3:5 ti <5101> oun <3767> estin <1510> (5748) apollwv <625> ti <5101> de <1161> estin <1510> (5748) paulov <3972> diakonoi <1249> di <1223> wn <3739> episteusate <4100> (5656) kai <2532> ekastw <1538> wv <5613> o <3588> kuriov <2962> edwken <1325> (5656)

3:6 egw <1473> efuteusa <5452> (5656) apollwv <625> epotisen <4222> (5656) alla <235> o <3588> yeov <2316> huxanen <837> (5707)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org