NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 3:3-4

3:3 eti <2089> gar <1063> sarkikoi <4559> este <1510> (5748) opou <3699> gar <1063> en <1722> umin <5213> zhlov <2205> kai <2532> eriv <2054> ouci <3780> sarkikoi <4559> este <1510> (5748) kai <2532> kata <2596> anyrwpon <444> peripateite <4043> (5719)

3:4 otan <3752> gar <1063> legh <3004> (5725) tiv <5100> egw <1473> men <3303> eimi <1510> (5748) paulou <3972> eterov <2087> de <1161> egw <1473> apollw <625> ouk <3756> anyrwpoi <444> este <1510> (5748)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org