NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 1:3

1:3 cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> apo <575> yeou <2316> patrov <3962> hmwn <2257> kai <2532> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547>

1 Corinthians 1:8

1:8 ov <3739> kai <2532> bebaiwsei <950> (5692) umav <5209> ewv <2193> telouv <5056> anegklhtouv <410> en <1722> th <3588> hmera <2250> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> [cristou] <5547>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org