NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 11:28-29

11:28 dokimazetw <1381> (5720) de <1161> anyrwpov <444> eauton <1438> kai <2532> outwv <3779> ek <1537> tou <3588> artou <740> esyietw <2068> (5720) kai <2532> ek <1537> tou <3588> pothriou <4221> pinetw <4095> (5720)

11:29 o <3588> gar <1063> esyiwn <2068> (5723) kai <2532> pinwn <4095> (5723) krima <2917> eautw <1438> esyiei <2068> (5719) kai <2532> pinei <4095> (5719) mh <3361> diakrinwn <1252> (5723) to <3588> swma <4983>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org