Study Dictionary
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Table of Contents
ISBE: SALASADAI
Sakar | Sakia | Sala, Salah | Salamiel | Salamis | Salasadai | Salcah | Sale | Salecah | Salem | Salemas

Salasadai

SALASADAI [ISBE]

SALASADAI - sal-a-sad'-a-i (Codex Alexandrinus Salasadai; Codex Vaticanus Sarasadai, Sarisadai): An ancestor of Judith (Judith 8:1).
TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org