Study Dictionary
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Table of Contents
ISBE: EL ROI
El | el Amarna (Akhetaton; OT) | El Bethel | El Elyon | El Paran | El Roi | El Shaddai | El-Berith | El-beth-el | El-elohe-Isreal | Ela

El Roi

EL ROI [ISBE]

EL ROI - (Gen 16:13 margin).

See GOD, NAMES OF.
TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org