Study Dictionary
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Table of Contents
NAVE: Baale
Baalah | Baalah** in Judah | Baalath | Baalbec | Baalbek | Baale | Baale of Judah | Baali | Baalim | Baalis | Baalsamus

Baale

a rejoicing; our proud lord ( --> same as Baalath)

Baale [NAVE]

BAALE, a city of Judah, 2 Sam. 6:2.
See Baalah 2.; Kirjath-jearim.


TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org