NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Numbers 17

17:1 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw <17:16> (17:1)

17:2 <04294> whjm <05921> le <03789> btkt <08034> wms <0853> ta <0376> sya <04294> twjm <06240> rve <08147> Myns <01> Mtba <01004> tybl <05387> Mhayvn <03605> lk <0853> tam <01> ba <01004> tybl <04294> hjm <04294> hjm <0853> Mtam <03947> xqw <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <01696> rbd <17:17> (17:2)

17:3 <01> Mtwba <01004> tyb <07218> sarl <0259> dxa <04294> hjm <03588> yk <03878> ywl <04294> hjm <05921> le <03789> btkt <0175> Nrha <08034> Ms <0853> taw <17:18> (17:3)

17:4 <08033> hms <0> Mkl <03259> dewa <0834> rsa <05715> twdeh <06440> ynpl <04150> dewm <0168> lhab <03240> Mtxnhw <17:19> (17:4)

17:5 <05921> Mkyle <03885> Mnylm <01992> Mh <0834> rsa <03478> larvy <01121> ynb <08519> twnlt <0853> ta <05921> ylem <07918> ytkshw <06524> xrpy <04294> whjm <0> wb <0977> rxba <0834> rsa <0376> syah <01961> hyhw <17:20> (17:5)

17:6 <04294> Mtwjm <08432> Kwtb <0175> Nrha <04294> hjmw <04294> twjm <06240> rve <08147> Myns <01> Mtba <01004> tybl <0259> dxa <05387> ayvnl <04294> hjm <0259> dxa <05387> ayvnl <04294> hjm <05387> Mhyayvn <03605> lk <0413> wyla <05414> wntyw <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <04872> hsm <01696> rbdyw <17:21> (17:6)

17:7 <05715> tdeh <0168> lhab <03068> hwhy <06440> ynpl <04294> tjmh <0853> ta <04872> hsm <03240> xnyw <17:22> (17:7)

17:8 <08247> Mydqs <01580> lmgyw <06731> Uyu <06692> Uuyw <06525> xrp <03318> auyw <03878> ywl <01004> tybl <0175> Nrha <04294> hjm <06524> xrp <02009> hnhw <05715> twdeh <0168> lha <0413> la <04872> hsm <0935> abyw <04283> trxmm <01961> yhyw <17:23> (17:8)

17:9 o <04294> whjm <0376> sya <03947> wxqyw <07200> waryw <03478> larvy <01121> ynb <03605> lk <0413> la <03069> hwhy <06440> ynplm <04294> tjmh <03605> lk <0853> ta <04872> hsm <03318> auyw <17:24> (17:9)

17:10 <04191> wtmy <03808> alw <05921> ylem <08519> Mtnwlt <03615> lktw <04805> yrm <01121> ynbl <0226> twal <04931> trmsml <05715> twdeh <06440> ynpl <0175> Nrha <04294> hjm <0853> ta <07725> bsh <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw <17:25> (17:10)

17:11 o <06213> hve <03651> Nk <0853> wta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <04872> hsm <06213> veyw <17:26> (17:11)

17:12 <06> wndba <03605> wnlk <06> wndba <01478> wnewg <02005> Nh <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03478> larvy <01121> ynb <0559> wrmayw <17:27> (17:12)

17:13 o <01478> ewgl <08552> wnmt <0518> Mah <04191> twmy <03068> hwhy <04908> Nksm <0413> la <07131> brqh <07131> brqh <03605> lk <17:28> (17:13)

17:1 (17:16) kai elalhsen kuriov prov mwushn legwn

17:2 (17:17) lalhson toiv uioiv israhl kai labe par autwn rabdon rabdon kat oikouv patriwn para pantwn twn arcontwn autwn kat oikouv patriwn autwn dwdeka rabdouv kai ekastou to onoma autou epigraqon epi thv rabdou autou

17:3 (17:18) kai to onoma aarwn epigraqon epi thv rabdou leui estin gar rabdov mia kata fulhn oikou patriwn autwn dwsousin

17:4 (17:19) kai yhseiv autav en th skhnh tou marturiou katenanti tou marturiou en oiv gnwsyhsomai soi ekei

17:5 (17:20) kai estai o anyrwpov on ean eklexwmai auton h rabdov autou ekblasthsei kai perielw ap emou ton goggusmon twn uiwn israhl a autoi gogguzousin ef umin

17:6 (17:21) kai elalhsen mwushv toiv uioiv israhl kai edwkan autw pantev oi arcontev autwn rabdon tw arconti tw eni rabdon kata arconta kat oikouv patriwn autwn dwdeka rabdouv kai h rabdov aarwn ana meson twn rabdwn autwn

17:7 (17:22) kai apeyhken mwushv tav rabdouv enanti kuriou en th skhnh tou marturiou

17:8 (17:23) kai egeneto th epaurion kai eishlyen mwushv kai aarwn eiv thn skhnhn tou marturiou kai idou eblasthsen h rabdov aarwn eiv oikon leui kai exhnegken blaston kai exhnyhsen anyh kai eblasthsen karua

17:9 (17:24) kai exhnegken mwushv pasav tav rabdouv apo proswpou kuriou prov pantav uiouv israhl kai eidon kai elabon ekastov thn rabdon autou

17:10 (17:25) kai eipen kuriov prov mwushn apoyev thn rabdon aarwn enwpion twn marturiwn eiv diathrhsin shmeion toiv uioiv twn anhkown kai pausasyw o goggusmov autwn ap emou kai ou mh apoyanwsin

17:11 (17:26) kai epoihsen mwushv kai aarwn kaya sunetaxen kuriov tw mwush outwv epoihsan

17:12 (17:27) kai eipan oi uioi israhl prov mwushn legontev idou exanhlwmeya apolwlamen paranhlwmeya

17:13 (17:28) pav o aptomenov thv skhnhv kuriou apoynhskei ewv eiv telov apoyanwmenTIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org