NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Numbers 10

10:1 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw (10:1)

10:2 <04264> twnxmh <0853> ta <04550> eomlw <05712> hdeh <04744> arqml <0> Kl <01961> wyhw <0853> Mta <06213> hvet <04749> hsqm <03701> Pok <02689> truwux <08147> yts <0> Kl <06213> hve (10:2)

10:3 <04150> dewm <0168> lha <06607> xtp <0413> la <05712> hdeh <03605> lk <0413> Kyla <03259> wdewnw <0> Nhb <08628> weqtw (10:3)

10:4 <03478> larvy <0505> ypla <07218> ysar <05387> Myayvnh <0413> Kyla <03259> wdewnw <08628> weqty <0259> txab <0518> Maw (10:4)

10:5 <06924> hmdq <02583> Mynxh <04264> twnxmh <05265> weonw <08643> hewrt <08628> Mteqtw (10:5)

10:6 <04550> Mhyeoml <08628> weqty <08643> hewrt <08486> hnmyt <02583> Mynxh <04264> twnxmh <05265> weonw <08145> tyns <08643> hewrt <08628> Mteqtw (10:6)

10:7 <07321> weyrt <03808> alw <08628> weqtt <06951> lhqh <0853> ta <06950> lyhqhbw (10:7)

10:8 <01755> Mkytrdl <05769> Mlwe <02708> tqxl <0> Mkl <01961> wyhw <02689> twruuxb <08628> weqty <03548> Mynhkh <0175> Nrha <01121> ynbw (10:8)

10:9 <0341> Mkybyam <03467> Mteswnw <0430> Mkyhla <03068> hwhy <06440> ynpl <02142> Mtrkznw <02689> twruuxb <07321> Mterhw <0853> Mkta <06887> rruh <06862> ruh <05921> le <0776> Mkurab <04421> hmxlm <0935> wabt <03588> ykw (10:9)

10:10 P <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna <0430> Mkyhla <06440> ynpl <02146> Nwrkzl <0> Mkl <01961> wyhw <08002> Mkymls <02077> yxbz <05921> lew <05930> Mkytle <05921> le <02689> truuxb <08628> Mteqtw <02320> Mkysdx <07218> ysarbw <04150> Mkydewmbw <08057> Mktxmv <03117> Mwybw (10:10)

10:11 <05715> tdeh <04908> Nksm <05921> lem <06051> Nneh <05927> hlen <02320> sdxb <06242> Myrveb <08145> ynsh <02320> sdxb <08145> tynsh <08141> hnsb <01961> yhyw (10:11)

10:12 <06290> Nrap <04057> rbdmb <06051> Nneh <07931> Nksyw <05514> ynyo <04057> rbdmm <04550> Mhyeoml <03478> larvy <01121> ynb <05265> weoyw (10:12)

10:13 <04872> hsm <03027> dyb <03068> hwhy <06310> yp <05921> le <07223> hnsarb <05265> weoyw (10:13)

10:14 <05992> bdnyme <01121> Nb <05177> Nwsxn <06635> wabu <05921> lew <06635> Mtabul <07223> hnsarb <03063> hdwhy <01121> ynb <04264> hnxm <01714> lgd <05265> eoyw (10:14)

10:15 <06686> rewu <01121> Nb <05417> lantn <03485> rsvy <01121> ynb <04294> hjm <06635> abu <05921> lew (10:15)

10:16 <02497> Nwlx <01121> Nb <0446> bayla <02074> Nlwbz <01121> ynb <04294> hjm <06635> abu <05921> lew (10:16)

10:17 o <04908> Nksmh <05375> yavn <04847> yrrm <01121> ynbw <01648> Nwsrg <01121> ynb <05265> weonw <04908> Nksmh <03381> drwhw (10:17)

10:18 <07707> rwayds <01121> Nb <0468> rwuyla <06635> wabu <05921> lew <06635> Mtabul <07205> Nbwar <04264> hnxm <01714> lgd <05265> eonw (10:18)

10:19 <06701> yds <0> yrwu <01121> Nb <08017> laymls <08095> Nwems <01121> ynb <04294> hjm <06635> abu <05921> lew (10:19)

10:20 <01845> lawed <01121> Nb <0460> Poyla <01410> dg <01121> ynb <04294> hjm <06635> abu <05921> lew (10:20)

10:21 o <0935> Mab <05704> de <04908> Nksmh <0853> ta <06965> wmyqhw <04720> sdqmh <05375> yavn <06956> Mythqh <05265> weonw (10:21)

10:22 <05989> dwhyme <01121> Nb <0476> emsyla <06635> wabu <05921> lew <06635> Mtabul <0669> Myrpa <01121> ynb <04264> hnxm <01714> lgd <05265> eonw (10:22)

10:23 <06301> rwu hdp <01121> Nb <01583> laylmg <04519> hsnm <01121> ynb <04294> hjm <06635> abu <05921> lew (10:23)

10:24 o <01441> ynwedg <01121> Nb <027> Ndyba <01144> Nmynb <01121> ynb <04294> hjm <06635> abu <05921> lew (10:24)

10:25 <05996> yds <0> yme <01121> Nb <0295> rzeyxa <06635> wabu <05921> lew <06635> Mtabul <04264> tnxmh <03605> lkl <0622> Poam <01835> Nd <01121> ynb <04264> hnxm <01714> lgd <05265> eonw (10:25)

10:26 <05918> Nrke <01121> Nb <06295> layegp <0836> rsa <01121> ynb <04294> hjm <06635> abu <05921> lew (10:26)

10:27 <05881> Nnye <01121> Nb <0299> eryxa <05321> yltpn <01121> ynb <04294> hjm <06635> abu <05921> lew (10:27)

10:28 o <05265> weoyw <06635> Mtabul <03478> larvy <01121> ynb <04550> yeom <0428> hla (10:28)

10:29 <03478> larvy <05921> le <02896> bwj <01696> rbd <03068> hwhy <03588> yk <0> Kl <03190> wnbjhw <0854> wnta <01980> hkl <0> Mkl <05414> Nta <0853> wta <03068> hwhy <0559> rma <0834> rsa <04725> Mwqmh <0413> la <0587> wnxna <05265> Myeon <04872> hsm <02859> Ntx <04084> ynydmh <07467> lawer <01121> Nb <02246> bbxl <04872> hsm <0559> rmayw (10:29)

10:30 <01980> Kla <04138> ytdlwm <0413> law <0776> yura <0413> la <0518> Ma <03588> yk <01980> Kla <03808> al <0413> wyla <0559> rmayw (10:30)

10:31 <05869> Mynyel <0> wnl <01961> tyyhw <04057> rbdmb <02583> wntnx <03045> tedy <03651> Nk <05921> le <03588> yk <0853> wnta <05800> bzet <04994> an <0408> la <0559> rmayw (10:31)

10:32 <0> Kl <03190> wnbjhw <05973> wnme <03068> hwhy <03190> byjyy <0834> rsa <01931> awhh <02896> bwjh <01961> hyhw <05973> wnme <01980> Klt <03588> yk <01961> hyhw (10:32)

10:33 <04496> hxwnm <0> Mhl <08446> rwtl <03117> Mymy <07969> tsls <01870> Krd <06440> Mhynpl <05265> eon <03068> hwhy <01285> tyrb <0727> Nwraw <03117> Mymy <07969> tsls <01870> Krd <03068> hwhy <02022> rhm <05265> weoyw (10:33)

10:34 o <04264> hnxmh <04480> Nm <05265> Meonb <03119> Mmwy <05921> Mhyle <03068> hwhy <06051> Nnew (10:34)

10:35 <06440> Kynpm <08130> Kyanvm <05127> wonyw <0341> Kybya <06327> wupyw <03068> hwhy <06965> hmwq <04872> hsm <0559> rmayw <0727> Nrah <05265> eonb <01961> yhyw (10:35)

10:36 P <03478> larvy <0505> ypla <07233> twbbr <03068> hwhy <07725> hbws <0559> rmay <05117> hxnbw (10:36)

10:1 kai elalhsen kuriov prov mwushn legwn

10:2 poihson seautw duo salpiggav argurav elatav poihseiv autav kai esontai soi anakalein thn sunagwghn kai exairein tav parembolav

10:3 kai salpiseiv en autaiv kai sunacyhsetai pasa h sunagwgh epi thn yuran thv skhnhv tou marturiou

10:4 ean de en mia salpiswsin proseleusontai prov se pantev oi arcontev archgoi israhl

10:5 kai salpieite shmasian kai exarousin ai parembolai ai paremballousai anatolav

10:6 kai salpieite shmasian deuteran kai exarousin ai parembolai ai paremballousai liba kai salpieite shmasian trithn kai exarousin ai parembolai ai paremballousai para yalassan kai salpieite shmasian tetarthn kai exarousin ai parembolai ai paremballousai prov borran shmasia salpiousin en th exarsei autwn

10:7 kai otan sunagaghte thn sunagwghn salpieite kai ou shmasia

10:8 kai oi uioi aarwn oi iereiv salpiousin taiv salpigxin kai estai umin nomimon aiwnion eiv tav geneav umwn

10:9 ean de exelyhte eiv polemon en th gh umwn prov touv upenantiouv touv anyesthkotav umin kai shmaneite taiv salpigxin kai anamnhsyhsesye enanti kuriou kai diaswyhsesye apo twn ecyrwn umwn

10:10 kai en taiv hmeraiv thv eufrosunhv umwn kai en taiv eortaiv umwn kai en taiv noumhniaiv umwn salpieite taiv salpigxin epi toiv olokautwmasin kai epi taiv yusiaiv twn swthriwn umwn kai estai umin anamnhsiv enanti tou yeou umwn egw kuriov o yeov umwn

10:11 kai egeneto en tw eniautw tw deuterw en tw mhni tw deuterw eikadi tou mhnov anebh h nefelh apo thv skhnhv tou marturiou

10:12 kai exhran oi uioi israhl sun apartiaiv autwn en th erhmw sina kai esth h nefelh en th erhmw tou faran

10:13 kai exhran prwtoi dia fwnhv kuriou en ceiri mwush

10:14 kai exhran tagma parembolhv uiwn iouda prwtoi sun dunamei autwn kai epi thv dunamewv autwn naasswn uiov aminadab

10:15 kai epi thv dunamewv fulhv uiwn issacar nayanahl uiov swgar

10:16 kai epi thv dunamewv fulhv uiwn zaboulwn eliab uiov cailwn

10:17 kai kayelousin thn skhnhn kai exarousin oi uioi gedswn kai oi uioi merari airontev thn skhnhn

10:18 kai exhran tagma parembolhv roubhn sun dunamei autwn kai epi thv dunamewv autwn elisour uiov sediour

10:19 kai epi thv dunamewv fulhv uiwn sumewn salamihl uiov sourisadai

10:20 kai epi thv dunamewv fulhv uiwn gad elisaf o tou ragouhl

10:21 kai exarousin oi uioi kaay airontev ta agia kai sthsousin thn skhnhn ewv paragenwntai

10:22 kai exarousin tagma parembolhv efraim sun dunamei autwn kai epi thv dunamewv autwn elisama uiov emioud

10:23 kai epi thv dunamewv fulhv uiwn manassh gamalihl o tou fadassour

10:24 kai epi thv dunamewv fulhv uiwn beniamin abidan o tou gadewni

10:25 kai exarousin tagma parembolhv uiwn dan escatoi paswn twn parembolwn sun dunamei autwn kai epi thv dunamewv autwn aciezer o tou amisadai

10:26 kai epi thv dunamewv fulhv uiwn ashr fagaihl uiov ecran

10:27 kai epi thv dunamewv fulhv uiwn nefyali acire uiov ainan

10:28 autai ai stratiai uiwn israhl kai exhran sun dunamei autwn

10:29 kai eipen mwushv tw iwbab uiw ragouhl tw madianith tw gambrw mwush exairomen hmeiv eiv ton topon on eipen kuriov touton dwsw umin deuro mey hmwn kai eu se poihsomen oti kuriov elalhsen kala peri israhl

10:30 kai eipen prov auton ou poreusomai alla eiv thn ghn mou kai eiv thn genean mou

10:31 kai eipen mh egkataliphv hmav ou eineken hsya mey hmwn en th erhmw kai esh en hmin presbuthv

10:32 kai estai ean poreuyhv mey hmwn kai estai ta agaya ekeina osa ean agayopoihsh kuriov hmav kai eu se poihsomen

10:33 kai exhran ek tou orouv kuriou odon triwn hmerwn kai h kibwtov thv diayhkhv kuriou proeporeueto protera autwn odon triwn hmerwn kataskeqasyai autoiv anapausin

10:34

10:35 (10:34) kai egeneto en tw exairein thn kibwton kai eipen mwushv exegeryhti kurie diaskorpisyhtwsan oi ecyroi sou fugetwsan pantev oi misountev se (10:35) kai en th katapausei eipen epistrefe kurie ciliadav muriadav en tw israhl

10:36 kai h nefelh egeneto skiazousa ep autoiv hmerav en tw exairein autouv ek thv parembolhvTIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org