NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Jeremiah 42

42:1 <01419> lwdg <05704> dew <06996> Njqm <05971> Meh <03605> lkw <01955> hyeswh <01121> Nb <03153> hynzyw <07143> xrq <01121> Nb <03110> Nnxwyw <02428> Mylyxh <08269> yrv <03605> lk <05066> wsgyw (42:1)

42:2 <0853> wnta <07200> twar <05869> Kynye <0834> rsak <07235> hbrhm <04592> jem <07604> wnrasn <03588> yk <02063> tazh <07611> tyrash <03605> lk <01157> deb <0430> Kyhla <03068> hwhy <0413> la <05704> wndeb <06419> llpthw <06440> Kynpl <08467> wntnxt <04994> an <05307> lpt <05030> aybnh <03414> whymry <0413> la <0559> wrmayw (42:2)

42:3 <06213> hven <0834> rsa <01697> rbdh <0853> taw <0> hb <01980> Kln <0834> rsa <01870> Krdh <0853> ta <0430> Kyhla <03069> hwhy <0> wnl <05046> dgyw (42:3)

42:4 <01697> rbd <04480> Mkm <04513> enma <03808> al <0> Mkl <05046> dyga <0853> Mkta <03068> hwhy <06030> hney <0834> rsa <01697> rbdh <03605> lk <01961> hyhw <01697> Mkyrbdk <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0413> la <06419> llptm <02005> ynnh <08085> ytems <05030> aybnh <03414> whymry <0413> Mhyla <0559> rmayw (42:4)

42:5 <06213> hven <03651> Nk <0413> wnyla <0430> Kyhla <03068> hwhy <07971> Kxlsy <0834> rsa <01697> rbdh <03605> lkk <03808> al <0518> Ma <0539> Nmanw <0571> tma <05707> del <0> wnb <03068> hwhy <01961> yhy <03414> whymry <0413> la <0559> wrma <01992> hmhw (42:5)

42:6 o <0430> wnyhla <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> emsn <03588> yk <0> wnl <03190> bjyy <0834> rsa <04616> Neml <08085> emsn <0413> wyla <0853> Kta <07971> Myxls <0580> *wnxna {wna} <0834> rsa <0430> wnyhla <03068> hwhy <06963> lwqb <07451> er <0518> Maw <02896> bwj <0518> Ma (42:6)

42:7 <03414> whymry <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw <03117> Mymy <06235> trve <07093> Uqm <01961> yhyw (42:7)

42:8 <01419> lwdg <05704> dew <06996> Njqml <05971> Meh <03605> lklw <0854> wta <0834> rsa <02428> Mylyxh <08269> yrv <03605> lk <0413> law <07143> xrq <01121> Nb <03110> Nnxwy <0413> la <07121> arqyw (42:8)

42:9 <06440> wynpl <08467> Mktnxt <05307> lyphl <0413> wyla <0853> yta <07971> Mtxls <0834> rsa <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> rmayw (42:9)

42:10 <0> Mkl <06213> ytyve <0834> rsa <07451> herh <0413> la <05162> ytmxn <03588> yk <05428> swta <03808> alw <0853> Mkta <05193> ytejnw <02040> orha <03808> alw <0853> Mkta <01129> ytynbw <02063> tazh <0776> Urab <03427> wbst <07725> bws <0518> Ma (42:10)

42:11 <03027> wdym <0853> Mkta <05337> lyuhlw <0853> Mkta <03467> eyswhl <0589> yna <0854> Mkta <03588> yk <03068> hwhy <05002> Man <04480> wnmm <03372> waryt <0408> la <06440> wynpm <03373> Myary <0859> Mta <0834> rsa <0894> lbb <04428> Klm <06440> ynpm <03372> waryt <0408> la (42:11)

42:12 <0127> Mktmda <0413> la <0853> Mkta <07725> byshw <0853> Mkta <07355> Mxrw <07356> Mymxr <0> Mkl <05414> Ntaw (42:12)

42:13 <0430> Mkyhla <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> ems <01115> ytlbl <02063> tazh <0776> Urab <03427> bsn <03808> al <0859> Mta <0559> Myrma <0518> Maw (42:13)

42:14 <03427> bsn <08033> Msw <07456> bern <03808> al <03899> Mxllw <08085> emsn <03808> al <07782> rpws <06963> lwqw <04421> hmxlm <07200> harn <03808> al <0834> rsa <0935> awbn <04714> Myrum <0776> Ura <03588> yk <03808> al <0559> rmal (42:14)

42:15 <08033> Ms <01481> rwgl <0935> Mtabw <04714> Myrum <0935> abl <06440> Mkynp <07760> Nwmvt <07760> Mwv <0859> Mta <0518> Ma <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03063> hdwhy <07611> tyras <03068> hwhy <01697> rbd <08085> wems <03651> Nkl <06258> htew (42:15)

42:16 <04191> wtmt <08033> Msw <04714> Myrum <0310> Mkyrxa <01692> qbdy <08033> Ms <04480> wnmm <01672> Mygad <0859> Mta <0834> rsa <07458> berhw <04714> Myrum <0776> Urab <0853> Mkta <05381> gyvt <08033> Ms <04480> hnmm <03372> Myary <0859> Mta <0834> rsa <02719> brxh <01961> htyhw (42:16)

42:17 o <05921> Mhyle <0935> aybm <0589> yna <0834> rsa <07451> herh <06440> ynpm <06412> jylpw <08300> dyrv <0> Mhl <01961> hyhy <03808> alw <01698> rbdbw <07458> berb <02719> brxb <04191> wtwmy <08033> Ms <01481> rwgl <04714> Myrum <0935> awbl <06440> Mhynp <0853> ta <07760> wmv <0834> rsa <0376> Mysnah <03605> lk <01961> wyhyw (42:17)

42:18 <02088> hzh <04725> Mwqmh <0853> ta <05750> dwe <07200> wart <03808> alw <02781> hprxlw <07045> hllqlw <08047> hmslw <0423> hlal <01961> Mtyyhw <04714> Myrum <0935> Mkabb <05921> Mkyle <02534> ytmx <05413> Ktt <03651> Nk <03389> Mlswry <03427> ybsy <05921> le <02534> ytmxw <0639> ypa <05413> Ktn <0834> rsak <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk (42:18)

42:19 <03117> Mwyh <0> Mkb <05749> ytdyeh <03588> yk <03045> wedt <03045> edy <04714> Myrum <0935> wabt <0408> la <03063> hdwhy <07611> tyras <05921> Mkyle <03068> hwhy <01696> rbd (42:19)

42:20 <06213> wnyvew <0> wnl <05046> dgh <03651> Nk <0430> wnyhla <03068> hwhy <0559> rmay <0834> rsa <03605> lkkw <0430> wnyhla <03068> hwhy <0413> la <05704> wndeb <06419> llpth <0559> rmal <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0413> la <0853> yta <07971> Mtxls <0859> Mta <03588> yk <05315> Mkytwspnb <08582> *Mtyeth {Myteth} <03588> yk (42:20)

42:21 <0413> Mkyla <07971> ynxls <0834> rsa <03605> lklw <0430> Mkyhla <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> Mtems <03808> alw <03117> Mwyh <0> Mkl <05046> dgaw (42:21)

42:22 o <08033> Ms <01481> rwgl <0935> awbl <02654> Mtupx <0834> rsa <04725> Mwqmb <04191> wtwmt <01698> rbdbw <07458> berb <02719> brxb <03588> yk <03045> wedt <03045> edy <06258> htew (42:22)

42:1 (49:1) kai proshlyon pantev oi hgemonev thv dunamewv kai iwanan kai azariav uiov maasaiou kai pav o laov apo mikrou ewv megalou

42:2 (49:2) prov ieremian ton profhthn kai eipan autw pesetw dh to eleov hmwn kata proswpon sou kai proseuxai prov kurion ton yeon sou peri twn kataloipwn toutwn oti kateleifyhmen oligoi apo pollwn kaywv oi ofyalmoi sou blepousin

42:3 (49:3) kai anaggeilatw hmin kuriov o yeov sou thn odon h poreusomeya en auth kai logon on poihsomen

42:4 (49:4) kai eipen autoiv ieremiav hkousa idou egw proseuxomai prov kurion ton yeon hmwn kata touv logouv umwn kai estai o logov on an apokriyhsetai kuriov anaggelw umin ou mh kruqw af umwn rhma

42:5 (49:5) kai autoi eipan tw ieremia estw kuriov en hmin eiv martura dikaion kai piston ei mh kata panta ton logon on an aposteilh se kuriov prov hmav outwv poihsomen

42:6 (49:6) kai ean agayon kai ean kakon thn fwnhn kuriou tou yeou hmwn ou hmeiv apostellomen se prov auton akousomeya ina beltion hmin genhtai oti akousomeya thv fwnhv kuriou tou yeou hmwn

42:7 (49:7) kai egenhyh meta deka hmerav egenhyh logov kuriou prov ieremian

42:8 (49:8) kai ekalesen ton iwanan kai touv hgemonav thv dunamewv kai panta ton laon apo mikrou ewv megalou

42:9 (49:9) kai eipen autoiv outwv eipen kuriov

42:10 (49:10) ean kayisantev kayishte en th gh tauth oikodomhsw umav kai ou mh kayelw kai futeusw umav kai ou mh ektilw oti anapepaumai epi toiv kakoiv oiv epoihsa umin

42:11 (49:11) mh fobhyhte apo proswpou basilewv babulwnov ou umeiv fobeisye apo proswpou autou mh fobhyhte fhsin kuriov oti mey umwn egw eimi tou exaireisyai umav kai swzein umav ek ceirov autou

42:12 (49:12) kai dwsw umin eleov kai elehsw umav kai epistreqw umav eiv thn ghn umwn

42:13 (49:13) kai ei legete umeiv ou mh kayiswmen en th gh tauth prov to mh akousai fwnhv kuriou

42:14 (49:14) oti eiv ghn aiguptou eiseleusomeya kai ou mh idwmen polemon kai fwnhn salpiggov ou mh akouswmen kai en artoiv ou mh peinaswmen kai ekei oikhsomen

42:15 (49:15) dia touto akousate logon kuriou outwv eipen kuriov ean umeiv dwte to proswpon umwn eiv aigupton kai eiselyhte ekei katoikein

42:16 (49:16) kai estai h romfaia hn umeiv fobeisye apo proswpou authv eurhsei umav en gh aiguptou kai o limov ou umeiv logon ecete apo proswpou autou katalhmqetai umav opisw umwn en aiguptw kai ekei apoyaneisye

42:17 (49:17) kai esontai pantev oi anyrwpoi kai pantev oi allogeneiv oi yentev to proswpon autwn eiv ghn aiguptou enoikein ekei ekleiqousin en th romfaia kai en tw limw kai ouk estai autwn ouyeiv swzomenov apo twn kakwn wn egw epagw ep autouv

42:18 (49:18) oti outwv eipen kuriov kaywv estaxen o yumov mou epi touv katoikountav ierousalhm outwv staxei o yumov mou ef umav eiselyontwn umwn eiv aigupton kai esesye eiv abaton kai upoceirioi kai eiv aran kai eiv oneidismon kai ou mh idhte ouketi ton topon touton

42:19 (49:19) a elalhsen kuriov ef umav touv kataloipouv iouda mh eiselyhte eiv aigupton kai nun gnontev gnwsesye

42:20 (49:20) oti eponhreusasye en qucaiv umwn aposteilantev me legontev proseuxai peri hmwn prov kurion kai kata panta a ean lalhsh soi kuriov poihsomen

42:21 (49:21) kai ouk hkousate thv fwnhv kuriou hv apesteilen me prov umav

42:22 (49:22) kai nun en romfaia kai en limw ekleiqete en tw topw ou umeiv boulesye eiselyein katoikein ekeiTIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org