NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Jeremiah 4

4:1 <05110> dwnt <03808> alw <06440> ynpm <08251> Kyuwqs <05493> ryot <0518> Maw <07725> bwst <0413> yla <03068> hwhy <05002> Man <03478> larvy <07725> bwst <0518> Ma (4:1)

4:2 o <01984> wllhty <0> wbw <01471> Mywg <0> wb <01288> wkrbthw <06666> hqdubw <04941> jpsmb <0571> tmab <03068> hwhy <02416> yx <07650> tebsnw (4:2)

4:3 <06975> Myuwq <0413> la <02232> werzt <0408> law <05215> ryn <0> Mkl <05214> wryn <03389> Mlswrylw <03063> hdwhy <0376> syal <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk (4:3)

4:4 <04611> Mkyllem <07455> er <06440> ynpm <03518> hbkm <0369> Nyaw <01197> hrebw <02534> ytmx <0784> sak <03318> aut <06435> Np <03389> Mlswry <03427> ybsyw <03063> hdwhy <0376> sya <03824> Mkbbl <06190> twlre <05493> wrohw <03068> hwhyl <04135> wlmh (4:4)

4:5 <04013> rubmh <05892> yre <0413> la <0935> hawbnw <0622> wpoah <0559> wrmaw <04390> walm <07121> warq <0776> Urab <07782> rpws <08628> *weqt {weqtw} <0559> wrmaw <08085> weymsh <03389> Mlswrybw <03063> hdwhyb <05046> wdygh (4:5)

4:6 <01419> lwdg <07667> rbsw <06828> Nwpum <0935> aybm <0595> ykna <07451> her <03588> yk <05975> wdmet <0408> la <05756> wzyeh <06726> hnwyu <05251> on <05375> wav (4:6)

4:7 <03427> bswy <0369> Nyam <05327> hnyut <05892> Kyre <08047> hmsl <0776> Kura <07760> Mwvl <04725> wmqmm <03318> auy <05265> eon <01471> Mywg <07843> tyxsmw <05441> wkbom <0738> hyra <05927> hle (4:7)

4:8 P <04480> wnmm <03068> hwhy <0639> Pa <02740> Nwrx <07725> bs <03808> al <03588> yk <03213> wlylyhw <05594> wdpo <08242> Myqv <02296> wrgx <02063> taz <05921> le (4:8)

4:9 <08539> whmty <05030> Myaybnhw <03548> Mynhkh <08074> wmsnw <08269> Myrvh <03820> blw <04428> Klmh <03820> bl <06> dbay <03068> hwhy <05002> Man <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw (4:9)

4:10 <05315> spnh <05704> de <02719> brx <05060> hegnw <0> Mkl <01961> hyhy <07965> Mwls <0559> rmal <03389> Mlswrylw <02088> hzh <05971> Mel <05377> tash <05377> ash <0403> Nka <03069> hwhy <0136> ynda <0162> hha <0559> rmaw (4:10)

4:11 <01305> rbhl <03808> awlw <02219> twrzl <03808> awl <05971> yme <01323> tb <01870> Krd <04057> rbdmb <08205> Myyps <06703> xu <07307> xwr <03389> Mlswrylw <02088> hzh <05971> Mel <0559> rmay <01931> ayhh <06256> teb (4:11)

4:12 <0854> Mtwa <04941> Myjpsm <01696> rbda <0589> yna <01571> Mg <06258> hte <0> yl <0935> awby <0428> hlam <04392> alm <07307> xwr (4:12)

4:13 <07703> wndds <03588> yk <0> wnl <0188> ywa <05483> wyowo <05404> Myrsnm <07043> wlq <04818> wytwbkrm <05492> hpwokw <05927> hley <06051> Mynnek <02009> hnh (4:13)

4:14 <0205> Knwa <04284> twbsxm <07130> Kbrqb <03885> Nylt <04970> ytm <05704> de <03467> yeswt <04616> Neml <03389> Mlswry <03820> Kbl <07451> herm <03526> yobk (4:14)

4:15 <0669> Myrpa <02022> rhm <0205> Nwa <08085> eymsmw <01835> Ndm <05046> dygm <06963> lwq <03588> yk (4:15)

4:16 <06963> Mlwq <03063> hdwhy <05892> yre <05921> le <05414> wntyw <04801> qxrmh <0776> Uram <0935> Myab <05341> Myrun <03389> Mlswry <05921> le <08085> weymsh <02009> hnh <01471> Mywgl <02142> wrykzh (4:16)

4:17 <03069> hwhy <05002> Man <04784> htrm <0853> yta <03588> yk <05439> bybom <05921> hyle <01961> wyh <07704> ydv <08104> yrmsk (4:17)

4:18 o <03820> Kbl <05704> de <05060> egn <03588> yk <04751> rm <03588> yk <07451> Kter <02063> taz <0> Kl <0428> hla <06213> wve <04611> Kyllemw <01870> Kkrd (4:18)

4:19 <04421> hmxlm <08643> tewrt <05315> yspn <08085> *tems {ytems} <07782> rpws <06963> lwq <03588> yk <02790> syrxa <03808> al <03820> ybl <0> yl <01993> hmh <03820> ybl <07023> twryq <02342> *hlyxwa {hlwxa} <04578> yem <04578> yem (4:19)

4:20 <03407> yteyry <07281> egr <0168> ylha <07703> wdds <06597> Matp <0776> Urah <03605> lk <07703> hdds <03588> yk <07121> arqn <07667> rbs <05921> le <07667> rbs (4:20)

4:21 o <07782> rpws <06963> lwq <08085> hemsa <05251> on <07200> hara <04970> ytm <05704> de (4:21)

4:22 <03045> wedy <03808> al <03190> byjyhlw <07489> erhl <01992> hmh <02450> Mymkx <01992> hmh <0995> Mynwbn <03808> alw <01992> hmh <05530> Mylko <01121> Mynb <03045> wedy <03808> al <0853> ytwa <05971> yme <0191> lywa <03588> yk (4:22)

4:23 <0216> Mrwa <0369> Nyaw <08064> Mymsh <0413> law <0922> whbw <08414> wht <02009> hnhw <0776> Urah <0853> ta <07200> ytyar (4:23)

4:24 <07043> wlqlqth <01389> twebgh <03605> lkw <07493> Myser <02009> hnhw <02022> Myrhh <07200> ytyar (4:24)

4:25 <05074> wddn <08064> Mymsh <05775> Pwe <03605> lkw <0120> Mdah <0369> Nya <02009> hnhw <07200> ytyar (4:25)

4:26 o <0639> wpa <02740> Nwrx <06440> ynpm <03068> hwhy <06440> ynpm <05422> wutn <05892> wyre <03605> lkw <04057> rbdmh <03759> lmrkh <02009> hnhw <07200> ytyar (4:26)

4:27 <06213> hvea <03808> al <03617> hlkw <0776> Urah <03605> lk <01961> hyht <08077> hmms <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk (4:27)

4:28 <04480> hnmm <07725> bwsa <03808> alw <05162> ytmxn <03808> alw <02161> ytmz <01696> ytrbd <03588> yk <05921> le <04605> lemm <08064> Mymsh <06937> wrdqw <0776> Urah <056> lbat <02063> taz <05921> le (4:28)

4:29 <0376> sya <02004> Nhb <03427> bswy <0369> Nyaw <05800> hbwze <05892> ryeh <03605> lk <05927> wle <03710> Mypkbw <05645> Mybeb <0935> wab <05892> ryeh <03605> lk <01272> txrb <07198> tsq <07411> hmrw <06571> srp <06963> lwqm (4:29)

4:30 <01245> wsqby <05315> Kspn <05689> Mybge <0> Kb <03988> woam <03302> ypytt <07723> awsl <05869> Kynye <06320> Kwpb <07167> yerqt <03588> yk <02091> bhz <05716> yde <05710> ydet <03588> yk <08144> yns <03847> ysblt <03588> yk <06213> yvet <04100> hm <07703> dwds <0859> *taw {ytaw} (4:30)

4:31 P <02026> Mygrhl <05315> yspn <05888> hpye <03588> yk <0> yl <04994> an <0188> ywa <03709> hypk <06566> vrpt <03306> xpytt <06726> Nwyu <01323> tb <06963> lwq <01069> hrykbmk <06869> hru <08085> ytems <02470> hlwxk <06963> lwq <03588> yk (4:31)

4:1 ean epistrafh israhl legei kuriov prov me epistrafhsetai ean perielh ta bdelugmata autou ek stomatov autou kai apo tou proswpou mou eulabhyh

4:2 kai omosh zh kuriov meta alhyeiav kai en krisei kai en dikaiosunh kai euloghsousin en auth eynh kai en autw ainesousin tw yew en ierousalhm

4:3 oti tade legei kuriov toiv andrasin iouda kai toiv katoikousin ierousalhm newsate eautoiv newmata kai mh speirhte ep akanyaiv

4:4 peritmhyhte tw yew umwn kai peritemesye thn sklhrokardian umwn andrev iouda kai oi katoikountev ierousalhm mh exelyh wv pur o yumov mou kai ekkauyhsetai kai ouk estai o sbeswn apo proswpou ponhriav epithdeumatwn umwn

4:5 anaggeilate en tw iouda kai akousyhtw en ierousalhm eipate shmanate epi thv ghv salpiggi kai kekraxate mega eipate sunacyhte kai eiselywmen eiv tav poleiv tav teichreiv

4:6 analabontev feugete eiv siwn speusate mh sthte oti kaka egw epagw apo borra kai suntribhn megalhn

4:7 anebh lewn ek thv mandrav autou exoleyreuwn eynh exhren kai exhlyen ek tou topou autou tou yeinai thn ghn eiv erhmwsin kai poleiv kayaireyhsontai para to mh katoikeisyai autav

4:8 epi toutoiv perizwsasye sakkouv kai koptesye kai alalaxate dioti ouk apestrafh o yumov kuriou af umwn

4:9 kai estai en ekeinh th hmera legei kuriov apoleitai h kardia tou basilewv kai h kardia twn arcontwn kai oi iereiv eksthsontai kai oi profhtai yaumasontai

4:10 kai eipa w despota kurie ara ge apatwn hpathsav ton laon touton kai thn ierousalhm legwn eirhnh estai umin kai idou hqato h macaira ewv thv quchv autwn

4:11 en tw kairw ekeinw erousin tw law toutw kai th ierousalhm pneuma planhsewv en th erhmw odov thv yugatrov tou laou mou ouk eiv kayaron oud eiv agion

4:12 pneuma plhrwsewv hxei moi nun de egw lalw krimata prov autouv

4:13 idou wv nefelh anabhsetai kai wv kataigiv ta armata autou koufoteroi aetwn oi ippoi autou ouai hmin oti talaipwroumen

4:14 apoplune apo kakiav thn kardian sou ierousalhm ina swyhv ewv pote uparxousin en soi dialogismoi ponwn sou

4:15 dioti fwnh anaggellontov ek dan hxei kai akousyhsetai ponov ex orouv efraim

4:16 anamnhsate eynh idou hkasin anaggeilate en ierousalhm sustrofai ercontai ek ghv makroyen kai edwkan epi tav poleiv iouda fwnhn autwn

4:17 wv fulassontev agron egenonto ep authn kuklw oti emou hmelhsav legei kuriov

4:18 ai odoi sou kai ta epithdeumata sou epoihsan tauta soi auth h kakia sou oti pikra oti hqato ewv thv kardiav sou

4:19 thn koilian mou thn koilian mou algw kai ta aisyhthria thv kardiav mou maimassei h quch mou sparassetai h kardia mou ou siwphsomai oti fwnhn salpiggov hkousen h quch mou kraughn polemou

4:20 kai talaipwrian suntrimmon epikaleitai oti tetalaipwrhken pasa h gh afnw tetalaipwrhken h skhnh diespasyhsan ai derreiv mou

4:21 ewv pote oqomai feugontav akouwn fwnhn salpiggwn

4:22 dioti oi hgoumenoi tou laou mou eme ouk hdeisan uioi afronev eisin kai ou sunetoi sofoi eisin tou kakopoihsai to de kalwv poihsai ouk epegnwsan

4:23 epebleqa epi thn ghn kai idou ouyen kai eiv ton ouranon kai ouk hn ta fwta autou

4:24 eidon ta orh kai hn tremonta kai pantav touv bounouv tarassomenouv

4:25 epebleqa kai idou ouk hn anyrwpov kai panta ta peteina tou ouranou eptoeito

4:26 eidon kai idou o karmhlov erhmov kai pasai ai poleiv empepurismenai puri apo proswpou kuriou kai apo proswpou orghv yumou autou hfanisyhsan

4:27 tade legei kuriov erhmov estai pasa h gh sunteleian de ou mh poihsw

4:28 epi toutoiv penyeitw h gh kai suskotasatw o ouranov anwyen dioti elalhsa kai ou metanohsw wrmhsa kai ouk apostreqw ap authv

4:29 apo fwnhv ippewv kai entetamenou toxou anecwrhsen pasa cwra eisedusan eiv ta sphlaia kai eiv ta alsh ekrubhsan kai epi tav petrav anebhsan pasa poliv egkateleifyh ou katoikei en autaiv anyrwpov

4:30 kai su ti poihseiv ean peribalh kokkinon kai kosmhsh kosmw crusw kai ean egcrish stibi touv ofyalmouv sou eiv mathn o wraismov sou apwsanto se oi erastai sou thn quchn sou zhtousin

4:31 oti fwnhn wv wdinoushv hkousa tou stenagmou sou wv prwtotokoushv fwnh yugatrov siwn ekluyhsetai kai parhsei tav ceirav authv oimmoi egw oti ekleipei h quch mou epi toiv anhrhmenoivTIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org