NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Jeremiah 3

3:1 <03068> hwhy <05002> Man <0413> yla <07725> bwsw <07227> Mybr <07453> Myer <02181> tynz <0859> taw <01931> ayhh <0776> Urah <02610> Pnxt <02610> Pwnx <03808> awlh <05750> dwe <0413> hyla <07725> bwsyh <0312> rxa <0376> syal <01961> htyhw <0853> wtam <01980> hklhw <0802> wtsa <0853> ta <0376> sya <07971> xlsy <02005> Nh <0559> rmal (3:1)

3:2 <07451> Kterbw <02184> Kytwnzb <0776> Ura <02610> ypynxtw <04057> rbdmb <06163> ybrek <0> Mhl <03427> tbsy <01870> Mykrd <05921> le <07693> *tbks {tlgs} <03808> al <0375> hpya <07200> yarw <08205> Myps <05921> le <05869> Kynye <05375> yav (3:2)

3:3 <03637> Mlkh <03985> tnam <0> Kl <01961> hyh <02181> hnwz <0802> hsa <04696> xumw <01961> hyh <03808> awl <04456> swqlmw <07241> Mybbr <04513> wenmyw (3:3)

3:4 <0859> hta <05271> yren <0441> Pwla <01> yba <0> yl <07121> *tarq {ytarq} <06258> htem <03808> awlh (3:4)

3:5 P <03201> lkwtw <07451> twerh <06213> yvetw <01696> *ytrbd {ytrbd} <02009> hnh <05331> xunl <08104> rmsy <0518> Ma <05769> Mlwel <05201> rjnyh (3:5)

3:6 <08033> Ms <02181> ynztw <07488> Nner <06086> Ue <03605> lk <08478> txt <0413> law <01364> hbg <02022> rh <03605> lk <05921> le <01931> ayh <01980> hklh <03478> larvy <04878> hbsm <06213> htve <0834> rsa <07200> tyarh <04428> Klmh <02977> whysay <03117> ymyb <0413> yla <03069> hwhy <0559> rmayw (3:6)

3:7 <03063> hdwhy <0269> htwxa <0901> hdwgb <07200> *artw {hartw} <07725> hbs <03808> alw <07725> bwst <0413> yla <0428> hla <03605> lk <0853> ta <06213> htwve <0310> yrxa <0559> rmaw (3:7)

3:8 <01931> ayh <01571> Mg <02181> Nztw <01980> Kltw <0269> htwxa <03063> hdwhy <0898> hdgb <03372> hary <03808> alw <0413> hyla <03748> hyttyrk <05612> rpo <0853> ta <05414> Ntaw <07971> hytxls <03478> larvy <04878> hbsm <05003> hpan <0834> rsa <0182> twda <03605> lk <05921> le <03588> yk <07200> araw (3:8)

3:9 <06086> Ueh <0854> taw <068> Nbah <0854> ta <05003> Pantw <0776> Urah <0853> ta <02610> Pnxtw <02184> htwnz <06963> lqm <01961> hyhw (3:9)

3:10 P <03068> hwhy <05002> Man <08267> rqsb <0518> Ma <03588> yk <03820> hbl <03605> lkb <03063> hdwhy <0269> htwxa <0901> hdwgb <0413> yla <07725> hbs <03808> al <02063> taz <03605> lkb <01571> Mgw (3:10)

3:11 <03063> hdwhy <0898> hdgbm <03478> larvy <04878> hbsm <05315> hspn <06663> hqdu <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw (3:11)

3:12 <05769> Mlwel <05201> rwja <03808> al <03068> hwhy <05002> Man <0589> yna <02623> dyox <03588> yk <0> Mkb <06440> ynp <05307> lypa <03808> awl <03068> hwhy <05002> Man <03478> larvy <04878> hbsm <07725> hbws <0559> trmaw <06828> hnwpu <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <07121> tarqw <01980> Klh (3:12)

3:13 <03068> hwhy <05002> Man <08085> Mtems <03808> al <06963> ylwqbw <07488> Nner <06086> Ue <03605> lk <08478> txt <02114> Myrzl <01870> Kykrd <0853> ta <06340> yrzptw <06586> tesp <0430> Kyhla <03068> hwhyb <03588> yk <05771> Knwe <03045> yed <0389> Ka (3:13)

3:14 <06726> Nwyu <0853> Mkta <0935> ytabhw <04940> hxpsmm <08147> Mynsw <05892> ryem <0259> dxa <0853> Mkta <03947> ytxqlw <0> Mkb <01166> ytleb <0595> ykna <03588> yk <03068> hwhy <05002> Man <07726> Mybbws <01121> Mynb <07725> wbws (3:14)

3:15 <07919> lykvhw <01844> hed <0853> Mkta <07462> werw <03820> yblk <07462> Myer <0> Mkl <05414> yttnw (3:15)

3:16 <05750> dwe <06213> hvey <03808> alw <06485> wdqpy <03808> alw <0> wb <02142> wrkzy <03808> alw <03820> bl <05921> le <05927> hley <03808> alw <03068> hwhy <01285> tyrb <0727> Nwra <05750> dwe <0559> wrmay <03808> al <03068> hwhy <05002> Man <01992> hmhh <03117> Mymyb <0776> Urab <06509> Mtyrpw <07235> wbrt <03588> yk <01961> hyhw (3:16)

3:17 o <07451> erh <03820> Mbl <08307> twrrs <0310> yrxa <05750> dwe <01980> wkly <03808> alw <03389> Mlswryl <03068> hwhy <08034> Msl <01471> Mywgh <03605> lk <0413> hyla <06960> wwqnw <03068> hwhy <03678> aok <03389> Mlswryl <07121> warqy <01931> ayhh <06256> teb (3:17)

3:18 <01> Mkytwba <0853> ta <05157> ytlxnh <0834> rsa <0776> Urah <05921> le <06828> Nwpu <0776> Uram <03162> wdxy <0935> wabyw <03478> larvy <01004> tyb <05921> le <03063> hdwhy <01004> tyb <01980> wkly <01992> hmhh <03117> Mymyb (3:18)

3:19 <07725> *ybwst {wbwst} <03808> al <0310> yrxamw <07121> yl <07121> *yarqt {yl warqt} <01> yba <0559> rmaw <01471> Mywg <06635> twabu <06643> ybu <05159> tlxn <02532> hdmx <0776> Ura <0> Kl <05414> Ntaw <01121> Mynbb <07896> Ktysa <0349> Kya <0559> ytrma <0595> yknaw (3:19)

3:20 <03068> hwhy <05002> Man <03478> larvy <01004> tyb <0> yb <0898> Mtdgb <03651> Nk <07453> herm <0802> hsa <0898> hdgb <0403> Nka (3:20)

3:21 <0430> Mhyhla <03068> hwhy <0853> ta <07911> wxks <01870> Mkrd <0853> ta <05753> wweh <03588> yk <03478> larvy <01121> ynb <08469> ynwnxt <01065> ykb <08085> emsn <08205> Myyps <05921> le <06963> lwq (3:21)

3:22 <0430> wnyhla <03068> hwhy <0859> hta <03588> yk <0> Kl <0857> wnta <02005> wnnh <04878> Mkytbwsm <07495> hpra <07726> Mybbws <01121> Mynb <07725> wbws (3:22)

3:23 <03478> larvy <08668> tewst <0430> wnyhla <03068> hwhyb <0403> Nka <02022> Myrh <01995> Nwmh <01389> twebgm <08267> rqsl <0403> Nka (3:23)

3:24 <01323> Mhytwnb <0853> taw <01121> Mhynb <0853> ta <01241> Mrqb <0853> taw <06629> Mnau <0853> ta <05271> wnyrwenm <01> wnytwba <03018> eygy <0853> ta <0398> hlka <01322> tsbhw (3:24)

3:25 o <0430> wnyhla <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> wnems <03808> alw <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> dew <05271> wnyrwenm <01> wnytwbaw <0587> wnxna <02398> wnajx <0430> wnyhla <03068> hwhyl <03588> yk <03639> wntmlk <03680> wnoktw <01322> wntsbb <07901> hbksn (3:25)

3:1 ean exaposteilh anhr thn gunaika autou kai apelyh ap autou kai genhtai andri eterw mh anakamptousa anakamqei prov auton eti ou miainomenh mianyhsetai h gunh ekeinh kai su exeporneusav en poimesin polloiv kai anekamptev prov me legei kuriov

3:2 aron eiv euyeian touv ofyalmouv sou kai ide pou ouci exefuryhv epi taiv odoiv ekayisav autoiv wsei korwnh erhmoumenh kai emianav thn ghn en taiv porneiaiv sou kai en taiv kakiaiv sou

3:3 kai escev poimenav pollouv eiv proskomma seauth oqiv pornhv egeneto soi aphnaiscunthsav prov pantav

3:4 ouc wv oikon me ekalesav kai patera kai archgon thv paryeniav sou

3:5 mh diamenei eiv ton aiwna h diafulacyhsetai eiv neikov idou elalhsav kai epoihsav ta ponhra tauta kai hdunasyhv

3:6 kai eipen kuriov prov me en taiv hmeraiv iwsia tou basilewv eidev a epoihsen moi h katoikia tou israhl eporeuyhsan epi pan orov uqhlon kai upokatw pantov xulou alswdouv kai eporneusan ekei

3:7 kai eipa meta to porneusai authn tauta panta prov me anastreqon kai ouk anestreqen kai eiden thn asunyesian authv h asunyetov iouda

3:8 kai eidon dioti peri pantwn wn katelhmfyh en oiv emoicato h katoikia tou israhl kai exapesteila authn kai edwka auth biblion apostasiou eiv tav ceirav authv kai ouk efobhyh h asunyetov iouda kai eporeuyh kai eporneusen kai auth

3:9 kai egeneto eiv ouyen h porneia authv kai emoiceusen to xulon kai ton liyon

3:10 kai en pasin toutoiv ouk epestrafh prov me h asunyetov iouda ex olhv thv kardiav authv all epi qeudei

3:11 kai eipen kuriov prov me edikaiwsen thn quchn autou israhl apo thv asunyetou iouda

3:12 poreuou kai anagnwyi touv logouv toutouv prov borran kai ereiv epistrafhti prov me h katoikia tou israhl legei kuriov kai ou sthriw to proswpon mou ef umav oti elehmwn egw eimi legei kuriov kai ou mhniw umin eiv ton aiwna

3:13 plhn gnwyi thn adikian sou oti eiv kurion ton yeon sou hsebhsav kai dieceav tav odouv sou eiv allotriouv upokatw pantov xulou alswdouv thv de fwnhv mou ouc uphkousav legei kuriov

3:14 epistrafhte uioi afesthkotev legei kuriov dioti egw katakurieusw umwn kai lhmqomai umav ena ek polewv kai duo ek patriav kai eisaxw umav eiv siwn

3:15 kai dwsw umin poimenav kata thn kardian mou kai poimanousin umav poimainontev met episthmhv

3:16 kai estai ean plhyunyhte kai auxhyhte epi thv ghv en taiv hmeraiv ekeinaiv legei kuriov ouk erousin eti kibwtov diayhkhv agiou israhl ouk anabhsetai epi kardian ouk onomasyhsetai oude episkefyhsetai kai ou poihyhsetai eti

3:17 en taiv hmeraiv ekeinaiv kai en tw kairw ekeinw kalesousin thn ierousalhm yronov kuriou kai sunacyhsontai eiv authn panta ta eynh kai ou poreusontai eti opisw twn enyumhmatwn thv kardiav autwn thv ponhrav

3:18 en taiv hmeraiv ekeinaiv suneleusontai oikov iouda epi ton oikon tou israhl kai hxousin epi to auto apo ghv borra kai apo paswn twn cwrwn epi thn ghn hn kateklhronomhsa touv paterav autwn

3:19 kai egw eipa genoito kurie oti taxw se eiv tekna kai dwsw soi ghn eklekthn klhronomian yeou pantokratorov eynwn kai eipa patera kalesete me kai ap emou ouk apostrafhsesye

3:20 plhn wv ayetei gunh eiv ton sunonta auth outwv hyethsen eiv eme oikov israhl legei kuriov

3:21 fwnh ek ceilewn hkousyh klauymou kai dehsewv uiwn israhl oti hdikhsan en taiv odoiv autwn epelayonto yeou agiou autwn

3:22 epistrafhte uioi epistrefontev kai iasomai ta suntrimmata umwn idou douloi hmeiv esomeya soi oti su kuriov o yeov hmwn ei

3:23 ontwv eiv qeudov hsan oi bounoi kai h dunamiv twn orewn plhn dia kuriou yeou hmwn h swthria tou israhl

3:24 h de aiscunh katanalwsen touv mocyouv twn paterwn hmwn apo neothtov hmwn ta probata autwn kai touv moscouv autwn kai touv uiouv autwn kai tav yugaterav autwn

3:25 ekoimhyhmen en th aiscunh hmwn kai epekaluqen hmav h atimia hmwn dioti enanti tou yeou hmwn hmartomen hmeiv kai oi paterev hmwn apo neothtov hmwn ewv thv hmerav tauthv kai ouc uphkousamen thv fwnhv kuriou tou yeou hmwnTIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org