NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Jeremiah 26

26:1 <0559> rmal <03068> hwhy <0853> tam <02088> hzh <01697> rbdh <01961> hyh <03063> hdwhy <04428> Klm <02977> whysay <01121> Nb <03079> Myqywhy <04468> twklmm <07225> tysarb (26:1)

26:2 <01697> rbd <01639> ergt <0408> la <0413> Mhyla <01696> rbdl <06680> Kytywu <0834> rsa <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <03068> hwhy <01004> tyb <07812> twxtshl <0935> Myabh <03063> hdwhy <05892> yre <03605> lk <05921> le <01696> trbdw <03068> hwhy <01004> tyb <02691> ruxb <05975> dme <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk (26:2)

26:3 <04611> Mhyllem <07455> er <06440> ynpm <0> Mhl <06213> twvel <02803> bsx <0595> ykna <0834> rsa <07451> herh <0413> la <05162> ytmxnw <07451> herh <01870> wkrdm <0376> sya <07725> wbsyw <08085> wemsy <0194> ylwa (26:3)

26:4 <06440> Mkynpl <05414> yttn <0834> rsa <08451> ytrwtb <01980> tkll <0413> yla <08085> wemst <03808> al <0518> Ma <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> trmaw (26:4)

26:5 <08085> Mtems <03808> alw <07971> xlsw <07925> Mkshw <0413> Mkyla <07971> xls <0595> ykna <0834> rsa <05030> Myabnh <05650> ydbe <01697> yrbd <05921> le <08085> emsl (26:5)

26:6 o <0776> Urah <01471> yywg <03605> lkl <07045> hllql <05414> Nta <02063> *tazh {htazh} <05892> ryeh <0853> taw <07887> hlsk <02088> hzh <01004> tybh <0853> ta <05414> yttnw (26:6)

26:7 <03068> hwhy <01004> tybb <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <01696> rbdm <03414> whymry <0853> ta <05971> Meh <03605> lkw <05030> Myabnhw <03548> Mynhkh <08085> wemsyw (26:7)

26:8 <04191> twmt <04191> twm <0559> rmal <05971> Meh <03605> lkw <05030> Myabnhw <03548> Mynhkh <0853> wta <08610> wvptyw <05971> Meh <03605> lk <0413> la <01696> rbdl <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <01696> rbdl <03414> whymry <03615> twlkk <01961> yhyw (26:8)

26:9 <03068> hwhy <01004> tybb <03414> whymry <0413> la <05971> Meh <03605> lk <06950> lhqyw <03427> bswy <0369> Nyam <02717> brxt <02063> tazh <05892> ryehw <02088> hzh <01004> tybh <01961> hyhy <07887> wlsk <0559> rmal <03068> hwhy <08034> Msb <05012> tybn <04069> ewdm (26:9)

26:10 o <02319> sdxh <03068> hwhy <08179> res <06607> xtpb <03427> wbsyw <03068> hwhy <01004> tyb <04428> Klmh <01004> tybm <05927> wleyw <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <03063> hdwhy <08269> yrv <08085> wemsyw (26:10)

26:11 <0241> Mkynzab <08085> Mtems <0834> rsak <02063> tazh <05892> ryeh <0413> la <05012> abn <03588> yk <02088> hzh <0376> syal <04194> twm <04941> jpsm <0559> rmal <05971> Meh <03605> lk <0413> law <08269> Myrvh <0413> la <05030> Myabnhw <03548> Mynhkh <0559> wrmayw (26:11)

26:12 <08085> Mtems <0834> rsa <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <02063> tazh <05892> ryeh <0413> law <02088> hzh <01004> tybh <0413> la <05012> abnhl <07971> ynxls <03068> hwhy <0559> rmal <05971> Meh <03605> lk <0413> law <08269> Myrvh <03605> lk <0413> la <03414> whymry <0559> rmayw (26:12)

26:13 <05921> Mkyle <01696> rbd <0834> rsa <07451> herh <0413> la <03068> hwhy <05162> Mxnyw <0430> Mkyhla <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> wemsw <04611> Mkyllemw <01870> Mkykrd <03190> wbyjyh <06258> htew (26:13)

26:14 <05869> Mkynyeb <03477> rsykw <02896> bwjk <0> yl <06213> wve <03027> Mkdyb <02005> ynnh <0589> ynaw (26:14)

26:15 o <0428> hlah <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <0241> Mkynzab <01696> rbdl <05921> Mkyle <03068> hwhy <07971> ynxls <0571> tmab <03588> yk <03427> hybsy <0413> law <02063> tazh <05892> ryeh <0413> law <05921> Mkyle <05414> Myntn <0859> Mta <05355> yqn <01818> Md <03588> yk <0853> yta <0859> Mta <04191> Mytmm <0518> Ma <03588> yk <03045> wedt <03045> edy <0389> Ka (26:15)

26:16 <0413> wnyla <01696> rbd <0430> wnyhla <03069> hwhy <08034> Msb <03588> yk <04194> twm <04941> jpsm <02088> hzh <0376> syal <0369> Nya <05030> Myaybnh <0413> law <03548> Mynhkh <0413> la <05971> Meh <03605> lkw <08269> Myrvh <0559> wrmayw (26:16)

26:17 <0559> rmal <05971> Meh <06951> lhq <03605> lk <0413> la <0559> wrmayw <0776> Urah <02205> ynqzm <0582> Mysna <06965> wmqyw (26:17)

26:18 <03293> rey <01116> twmbl <01004> tybh <02022> rhw <01961> hyht <05856> Myye <03389> Mylswryw <02790> srxt <07704> hdv <06726> Nwyu <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <03063> hdwhy <05971> Me <03605> lk <0413> la <0559> rmayw <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> whyqzx <03117> ymyb <05012> abn <01961> hyh <04183> ytsrwmh <04320> *hkym {hykym} (26:18)

26:19 <05315> wnytwspn <05921> le <01419> hlwdg <07451> her <06213> Myve <0587> wnxnaw <05921> Mhyle <01696> rbd <0834> rsa <07451> herh <0413> la <03068> hwhy <05162> Mxnyw <03068> hwhy <06440> ynp <0853> ta <02470> lxyw <03068> hwhy <0853> ta <03373> ary <03808> alh <03063> hdwhy <03605> lkw <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> whyqzx <04191> whtmh <04191> tmhh (26:19)

26:20 <03414> whymry <01697> yrbd <03605> lkk <02063> tazh <0776> Urah <05921> lew <02063> tazh <05892> ryeh <05921> le <05012> abnyw <07157> Myreyh <0> tyrqm <08098> whyems <01121> Nb <0223> whyrwa <03068> hwhy <08034> Msb <05012> abntm <01961> hyh <0376> sya <01571> Mgw (26:20)

26:21 <04714> Myrum <0935> abyw <01272> xrbyw <03372> aryw <0223> whyrwa <08085> emsyw <04191> wtymh <04428> Klmh <01245> sqbyw <01697> wyrbd <0853> ta <08269> Myrvh <03605> lkw <01368> wyrwbg <03605> lkw <03079> Myqywhy <04428> Klmh <08085> emsyw (26:21)

26:22 <04714> Myrum <0413> la <0854> wta <0376> Mysnaw <05907> rwbke <01121> Nb <0494> Ntnla <0853> ta <04714> Myrum <0376> Mysna <03079> Myqywhy <04428> Klmh <07971> xlsyw (26:22)

26:23 <05971> Meh <01121> ynb <06913> yrbq <0413> la <05038> wtlbn <0853> ta <07993> Klsyw <02719> brxb <05221> whkyw <03079> Myqywhy <04428> Klmh <0413> la <0935> whabyw <04714> Myrumm <0223> whyrwa <0853> ta <03318> wayuwyw (26:23)

26:24 P <04191> wtymhl <05971> Meh <03027> dyb <0853> wta <05414> tt <01115> ytlbl <03414> whymry <0854> ta <01961> htyh <08227> Nps <01121> Nb <0296> Mqyxa <03027> dy <0389> Ka (26:24)

26:1 (33:1) en arch basilewv iwakim uiou iwsia egenhyh o logov outov para kuriou

26:2 (33:2) outwv eipen kuriov sthyi en aulh oikou kuriou kai crhmatieiv apasi toiv ioudaioiv kai pasi toiv ercomenoiv proskunein en oikw kuriou apantav touv logouv ouv sunetaxa soi autoiv crhmatisai mh afelhv rhma

26:3 (33:3) iswv akousontai kai apostrafhsontai ekastov apo thv odou autou thv ponhrav kai pausomai apo twn kakwn wn egw logizomai tou poihsai autoiv eneken twn ponhrwn epithdeumatwn autwn

26:4 (33:4) kai ereiv outwv eipen kuriov ean mh akoushte mou tou poreuesyai en toiv nomimoiv mou oiv edwka kata proswpon umwn

26:5 (33:5) eisakouein twn logwn twn paidwn mou twn profhtwn ouv egw apostellw prov umav oryrou kai apesteila kai ouk eishkousate mou

26:6 (33:6) kai dwsw ton oikon touton wsper shlwm kai thn polin dwsw eiv kataran pasin toiv eynesin pashv thv ghv

26:7 (33:7) kai hkousan oi iereiv kai oi qeudoprofhtai kai pav o laov tou ieremiou lalountov touv logouv toutouv en oikw kuriou

26:8 (33:8) kai egeneto ieremiou pausamenou lalountov panta a sunetaxen autw kuriov lalhsai panti tw law kai sunelabosan auton oi iereiv kai oi qeudoprofhtai kai pav o laov legwn yanatw apoyanh

26:9 (33:9) oti eprofhteusav tw onomati kuriou legwn wsper shlwm estai o oikov outov kai h poliv auth erhmwyhsetai apo katoikountwn kai exekklhsiasyh pav o laov epi ieremian en oikw kuriou

26:10 (33:10) kai hkousan oi arcontev iouda ton logon touton kai anebhsan ex oikou tou basilewv eiv oikon kuriou kai ekayisan en proyuroiv pulhv kuriou thv kainhv

26:11 (33:11) kai eipan oi iereiv kai oi qeudoprofhtai prov touv arcontav kai panti tw law krisiv yanatou tw anyrwpw toutw oti eprofhteusen kata thv polewv tauthv kaywv hkousate en toiv wsin umwn

26:12 (33:12) kai eipen ieremiav prov touv arcontav kai panti tw law legwn kuriov apesteilen me profhteusai epi ton oikon touton kai epi thn polin tauthn pantav touv logouv toutouv ouv hkousate

26:13 (33:13) kai nun beltiouv poihsate tav odouv umwn kai ta erga umwn kai akousate thv fwnhv kuriou kai pausetai kuriov apo twn kakwn wn elalhsen ef umav

26:14 (33:14) kai idou egw en cersin umwn poihsate moi wv sumferei kai wv beltion umin

26:15 (33:15) all h gnontev gnwsesye oti ei anaireite me aima aywon didote ef umav kai epi thn polin tauthn kai epi touv katoikountav en auth oti en alhyeia apestalken me kuriov prov umav lalhsai eiv ta wta umwn pantav touv logouv toutouv

26:16 (33:16) kai eipan oi arcontev kai pav o laov prov touv iereiv kai prov touv qeudoprofhtav ouk estin tw anyrwpw toutw krisiv yanatou oti epi tw onomati kuriou tou yeou hmwn elalhsen prov hmav

26:17 (33:17) kai anesthsan andrev twn presbuterwn thv ghv kai eipan pash th sunagwgh tou laou

26:18 (33:18) micaiav o mwrayithv hn en taiv hmeraiv ezekiou basilewv iouda kai eipen panti tw law iouda outwv eipen kuriov siwn wv agrov arotriayhsetai kai ierousalhm eiv abaton estai kai to orov tou oikou eiv alsov drumou

26:19 (33:19) mh anelwn aneilen auton ezekiav kai pav iouda ouci oti efobhyhsan ton kurion kai oti edehyhsan tou proswpou kuriou kai epausato kuriov apo twn kakwn wn elalhsen ep autouv kai hmeiv epoihsamen kaka megala epi qucav hmwn

26:20 (33:20) kai anyrwpov hn profhteuwn tw onomati kuriou ouriav uiov samaiou ek kariayiarim kai eprofhteusen peri thv ghv tauthv kata pantav touv logouv ieremiou

26:21 (33:21) kai hkousen o basileuv iwakim kai pantev oi arcontev pantav touv logouv autou kai ezhtoun apokteinai auton kai hkousen ouriav kai eishlyen eiv aigupton

26:22 (33:22) kai exapesteilen o basileuv andrav eiv aigupton

26:23 (33:23) kai exhgagosan auton ekeiyen kai eishgagosan auton prov ton basilea kai epataxen auton en macaira kai erriqen auton eiv to mnhma uiwn laou autou

26:24 (33:24) plhn ceir acikam uiou safan hn meta ieremiou tou mh paradounai auton eiv ceirav tou laou tou mh anelein autonTIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.07 seconds
powered by bible.org