NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Genesis 10

10:1 <03999> lwbmh <0310> rxa <01121> Mynb <0> Mhl <03205> wdlwyw <03315> tpyw <02526> Mx <08035> Ms <05146> xn <01121> ynb <08435> tdlwt <0428> hlaw (10:1)

10:2 <08494> orytw <04902> Ksmw <08422> lbtw <03120> Nwyw <04074> ydmw <04031> gwgmw <01586> rmg <03315> tpy <01121> ynb (10:2)

10:3 <08425> hmrgtw <07384> tpyrw <0813> znksa <01586> rmg <01121> ynbw (10:3)

10:4 <01721> Mynddw <03794> Mytk <08659> sysrtw <0473> hsyla <03120> Nwy <01121> ynbw (10:4)

10:5 <01471> Mhywgb <04940> Mtxpsml <03956> wnsll <0376> sya <0776> Mturab <01471> Mywgh <0336> yya <06504> wdrpn <0428> hlam (10:5)

10:6 <03667> Nenkw <06316> jwpw <04714> Myrumw <03568> swk <02526> Mx <01121> ynbw (10:6)

10:7 <01719> Nddw <07614> abs <07484> hmer <01121> ynbw <05455> aktbow <07484> hmerw <05454> htbow <02341> hlywxw <05434> abo <03568> swk <01121> ynbw (10:7)

10:8 <0776> Urab <01368> rbg <01961> twyhl <02490> lxh <01931> awh <05248> drmn <0853> ta <03205> dly <03568> swkw (10:8)

10:9 <03068> hwhy <06440> ynpl <06718> dyu <01368> rwbg <05248> drmnk <0559> rmay <03651> Nk <05921> le <03068> hwhy <06440> ynpl <06718> dyu <01368> rbg <01961> hyh <01931> awh (10:9)

10:10 <08152> rens <0776> Urab <03641> hnlkw <0390> dkaw <0751> Kraw <0894> lbb <04467> wtklmm <07225> tysar <01961> yhtw (10:10)

10:11 <03625> xlk <0853> taw <05892> rye <07344> tbxr <0853> taw <05210> hwnyn <0853> ta <01129> Nbyw <0804> rwsa <03318> auy <01931> awhh <0776> Urah <04480> Nm (10:11)

10:12 <01419> hldgh <05892> ryeh <01931> awh <03625> xlk <0996> Nybw <05210> hwnyn <0996> Nyb <07449> Nor <0853> taw (10:12)

10:13 <05320> Myxtpn <0853> taw <03853> Mybhl <0853> taw <06047> Mymne <0853> taw <03866> Mydwl <0853> ta <03205> dly <04714> Myrumw (10:13)

10:14 o <03732> Myrtpk <0853> taw <06430> Mytslp <08033> Msm <03318> wauy <0834> rsa <03695> Myxlok <0853> taw <06625> Myortp <0853> taw (10:14)

10:15 <02845> tx <0853> taw <01060> wrkb <06721> Ndyu <0853> ta <03205> dly <03667> Nenkw (10:15)

10:16 <01622> ysgrgh <0853> taw <0567> yrmah <0853> taw <02983> yowbyh <0853> taw (10:16)

10:17 <05513> ynyoh <0853> taw <06208> yqreh <0853> taw <02340> ywxh <0853> taw (10:17)

10:18 <03669> ynenkh <04940> twxpsm <06327> wupn <0310> rxaw <02577> ytmxh <0853> taw <06786> yrmuh <0853> taw <0721> ydwrah <0853> taw (10:18)

10:19 <03962> esl <05704> de <06636> Mybuw <0126> hmdaw <06017> hrmew <05467> hmdo <0935> hkab <05804> hze <05704> de <01642> hrrg <0935> hkab <06721> Ndyum <03669> ynenkh <01366> lwbg <01961> yhyw (10:19)

10:20 o <01471> Mhywgb <0776> Mturab <03956> Mtnsll <04940> Mtxpsml <02526> Mx <01121> ynb <0428> hla (10:20)

10:21 <01419> lwdgh <03315> tpy <0251> yxa <05677> rbe <01121> ynb <03605> lk <01> yba <01931> awh <01571> Mg <03205> dly <08035> Mslw (10:21)

10:22 <0758> Mraw <03865> dwlw <0775> dskpraw <0804> rwsaw <05867> Mlye <08035> Ms <01121> ynb (10:22)

10:23 <04851> smw <01666> rtgw <02343> lwxw <05780> Uwe <0758> Mra <01121> ynbw (10:23)

10:24 <05677> rbe <0853> ta <03205> dly <07974> xlsw <07974> xls <0853> ta <03205> dly <0775> dskpraw (10:24)

10:25 <03355> Njqy <0251> wyxa <08034> Msw <0776> Urah <06385> hglpn <03117> wymyb <03588> yk <06389> glp <0259> dxah <08034> Ms <01121> Mynb <08147> yns <03205> dly <05677> rbelw (10:25)

10:26 <03392> xry <0853> taw <02700> twmrux <0853> taw <08026> Pls <0853> taw <0486> ddwmla <0853> ta <03205> dly <03355> Njqyw (10:26)

10:27 <01853> hlqd <0853> taw <0187> lzwa <0853> taw <01913> Mrwdh <0853> taw (10:27)

10:28 <07614> abs <0853> taw <039> lamyba <0853> taw <05745> lbwe <0853> taw (10:28)

10:29 <03355> Njqy <01121> ynb <0428> hla <03605> lk <03103> bbwy <0853> taw <02341> hlywx <0853> taw <0211> rpwa <0853> taw (10:29)

10:30 <06924> Mdqh <02022> rh <05611> hrpo <0935> hkab <04852> asmm <04186> Mbswm <01961> yhyw (10:30)

10:31 <01471> Mhywgl <0776> Mturab <03956> Mtnsll <04940> Mtxpsml <08035> Ms <01121> ynb <0428> hla (10:31)

10:32 P <03999> lwbmh <0310> rxa <0776> Urab <01471> Mywgh <06504> wdrpn <0428> hlamw <01471> Mhywgb <08435> Mtdlwtl <05146> xn <01121> ynb <04940> txpsm <0428> hla (10:32)

10:1 autai de ai geneseiv twn uiwn nwe shm cam iafey kai egenhyhsan autoiv uioi meta ton kataklusmon

10:2 uioi iafey gamer kai magwg kai madai kai iwuan kai elisa kai yobel kai mosoc kai yirav

10:3 kai uioi gamer ascanaz kai rifay kai yorgama

10:4 kai uioi iwuan elisa kai yarsiv kitioi rodioi

10:5 ek toutwn afwrisyhsan nhsoi twn eynwn en th gh autwn ekastov kata glwssan en taiv fulaiv autwn kai en toiv eynesin autwn

10:6 uioi de cam couv kai mesraim foud kai canaan

10:7 uioi de couv saba kai euila kai sabaya kai regma kai sabakaya uioi de regma saba kai dadan

10:8 couv de egennhsen ton nebrwd outov hrxato einai gigav epi thv ghv

10:9 outov hn gigav kunhgov enantion kuriou tou yeou dia touto erousin wv nebrwd gigav kunhgov enantion kuriou

10:10 kai egeneto arch thv basileiav autou babulwn kai orec kai arcad kai calannh en th gh sennaar

10:11 ek thv ghv ekeinhv exhlyen assour kai wkodomhsen thn nineuh kai thn rowbwy polin kai thn calac

10:12 kai thn dasem ana meson nineuh kai ana meson calac auth h poliv h megalh

10:13 kai mesraim egennhsen touv loudiim kai touv enemetiim kai touv labiim kai touv nefyaliim

10:14 kai touv patroswniim kai touv caslwniim oyen exhlyen ekeiyen fulistiim kai touv kafyoriim

10:15 canaan de egennhsen ton sidwna prwtotokon kai ton cettaion

10:16 kai ton iebousaion kai ton amorraion kai ton gergesaion

10:17 kai ton euaion kai ton aroukaion kai ton asennaion

10:18 kai ton aradion kai ton samaraion kai ton amayi kai meta touto diesparhsan ai fulai twn cananaiwn

10:19 kai egenonto ta oria twn cananaiwn apo sidwnov ewv elyein eiv gerara kai gazan ewv elyein sodomwn kai gomorrav adama kai sebwim ewv lasa

10:20 outoi uioi cam en taiv fulaiv autwn kata glwssav autwn en taiv cwraiv autwn kai en toiv eynesin autwn

10:21 kai tw shm egenhyh kai autw patri pantwn twn uiwn eber adelfw iafey tou meizonov

10:22 uioi shm ailam kai assour kai arfaxad kai loud kai aram kai kainan

10:23 kai uioi aram wv kai oul kai gayer kai mosoc

10:24 kai arfaxad egennhsen ton kainan kai kainan egennhsen ton sala sala de egennhsen ton eber

10:25 kai tw eber egenhyhsan duo uioi onoma tw eni falek oti en taiv hmeraiv autou diemerisyh h gh kai onoma tw adelfw autou iektan

10:26 iektan de egennhsen ton elmwdad kai ton salef kai asarmwy kai iarac

10:27 kai odorra kai aizhl kai dekla

10:28 kai abimehl kai sabeu

10:29 kai oufir kai euila kai iwbab pantev outoi uioi iektan

10:30 kai egeneto h katoikhsiv autwn apo massh ewv elyein eiv swfhra orov anatolwn

10:31 outoi uioi shm en taiv fulaiv autwn kata glwssav autwn en taiv cwraiv autwn kai en toiv eynesin autwn

10:32 autai ai fulai uiwn nwe kata geneseiv autwn kata ta eynh autwn apo toutwn diesparhsan nhsoi twn eynwn epi thv ghv meta ton kataklusmon



TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org