NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Exodus 35

35:1 <0853> Mta <06213> tvel <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <01697> Myrbdh <0428> hla <0413> Mhla <0559> rmayw <03478> larvy <01121> ynb <05712> tde <03605> lk <0853> ta <04872> hsm <06950> lhqyw (35:1)

35:2 <04191> tmwy <04399> hkalm <0> wb <06213> hveh <03605> lk <03068> hwhyl <07677> Nwtbs <07676> tbs <06944> sdq <0> Mkl <01961> hyhy <07637> yeybsh <03117> Mwybw <04399> hkalm <06213> hvet <03117> Mymy <08337> tss (35:2)

35:3 P <07676> tbsh <03117> Mwyb <04186> Mkytbsm <03605> lkb <0784> sa <01197> wrebt <03808> al (35:3)

35:4 <0559> rmal <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <01697> rbdh <02088> hz <0559> rmal <03478> larvy <01121> ynb <05712> tde <03605> lk <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw (35:4)

35:5 <05178> tsxnw <03701> Pokw <02091> bhz <03068> hwhy <08641> tmwrt <0853> ta <0935> hayby <03820> wbl <05081> bydn <03605> lk <03068> hwhyl <08641> hmwrt <0853> Mktam <03947> wxq (35:5)

35:6 <05795> Myzew <08336> ssw <08144> yns <08438> telwtw <0713> Nmgraw <08504> tlktw (35:6)

35:7 <07848> Myjs <06086> yuew <08476> Mysxt <05785> trew <0119> Mymdam <0352> Mlya <05785> trew (35:7)

35:8 <05561> Mymoh <07004> trjqlw <04888> hxsmh <08081> Nmsl <01314> Mymvbw <03974> rwaml <08081> Nmsw (35:8)

35:9 <02833> Nsxlw <0646> dwpal <04394> Myalm <068> ynbaw <07718> Mhs <068> ynbaw (35:9)

35:10 <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <06213> wveyw <0935> waby <0> Mkb <03820> bl <02450> Mkx <03605> lkw (35:10)

35:11 <0134> wynda <0853> taw <05982> wydme <0853> ta <01280> *wxyrb <0853> ta <07175> wysrq <0853> taw <07165> wyorq <0853> ta <04372> whokm <0853> taw <0168> wlha <0853> ta <04908> Nksmh <0853> ta (35:11)

35:12 <04539> Komh <06532> tkrp <0853> taw <03727> trpkh <0853> ta <0905> wydb <0853> taw <0727> Nrah <0853> ta (35:12)

35:13 <06440> Mynph <03899> Mxl <0853> taw <03627> wylk <03605> lk <0853> taw <0905> wydb <0853> taw <07979> Nxlsh <0853> ta (35:13)

35:14 <03974> rwamh <08081> Nms <0853> taw <05216> hytrn <0853> taw <03627> hylk <0853> taw <03974> rwamh <04501> trnm <0853> taw (35:14)

35:15 <04908> Nksmh <06607> xtpl <06607> xtph <04539> Kom <0853> taw <05561> Mymoh <07004> trjq <0853> taw <04888> hxsmh <08081> Nms <0853> taw <0905> wydb <0853> taw <07004> trjqh <04196> xbzm <0853> taw (35:15)

35:16 <03653> wnk <0853> taw <03595> rykh <0853> ta <03627> wylk <03605> lk <0853> taw <0905> wydb <0853> ta <0> wl <0834> rsa <05178> tsxnh <04345> rbkm <0854> taw <05930> hleh <04196> xbzm <0853> ta (35:16)

35:17 <02691> ruxh <08179> res <04539> Kom <0853> taw <0134> hynda <0853> taw <05982> wydme <0853> ta <02691> ruxh <07050> yelq <0853> ta (35:17)

35:18 <04340> Mhyrtym <0853> taw <02691> ruxh <03489> tdty <0853> taw <04908> Nksmh <03489> tdty <0853> ta (35:18)

35:19 <03547> Nhkl <01121> wynb <0899> ydgb <0853> taw <03548> Nhkh <0175> Nrhal <06944> sdqh <0899> ydgb <0853> ta <06944> sdqb <08334> trsl <08278> drvh <0899> ydgb <0853> ta (35:19)

35:20 <04872> hsm <06440> ynplm <03478> larvy <01121> ynb <05712> tde <03605> lk <03318> wauyw (35:20)

35:21 <06944> sdqh <0899> ydgblw <05656> wtdbe <03605> lklw <04150> dewm <0168> lha <04399> tkalml <03068> hwhy <08641> tmwrt <0853> ta <0935> waybh <0853> wta <07307> wxwr <05068> hbdn <0834> rsa <03605> lkw <03820> wbl <05375> wavn <0834> rsa <0376> sya <03605> lk <0935> wabyw (35:21)

35:22 <03068> hwhyl <02091> bhz <08573> tpwnt <05130> Pynh <0834> rsa <0376> sya <03605> lkw <02091> bhz <03627> ylk <03605> lk <03558> zmwkw <02885> tebjw <05141> Mznw <02397> xx <0935> waybh <03820> bl <05081> bydn <03605> lk <0802> Mysnh <05921> le <0582> Mysnah <0935> wabyw (35:22)

35:23 <0935> waybh <08476> Mysxt <05785> trew <0119> Mymdam <0352> Mlya <05785> trew <05795> Myzew <08336> ssw <08144> yns <08438> telwtw <0713> Nmgraw <08504> tlkt <0854> wta <04672> aumn <0834> rsa <0376> sya <03605> lkw (35:23)

35:24 <0935> waybh <05656> hdbeh <04399> tkalm <03605> lkl <07848> Myjs <06086> yue <0854> wta <04672> aumn <0834> rsa <03605> lkw <03068> hwhy <08641> tmwrt <0853> ta <0935> waybh <05178> tsxnw <03701> Pok <08641> tmwrt <07311> Myrm <03605> lk (35:24)

35:25 <08336> ssh <0853> taw <08144> ynsh <08438> telwt <0853> ta <0713> Nmgrah <0853> taw <08504> tlkth <0853> ta <04299> hwjm <0935> waybyw <02901> wwj <03027> hydyb <03820> bl <02450> tmkx <0802> hsa <03605> lkw (35:25)

35:26 <05795> Myzeh <0853> ta <02901> wwj <02451> hmkxb <0853> hnta <03820> Nbl <05375> avn <0834> rsa <0802> Mysnh <03605> lkw (35:26)

35:27 <02833> Nsxlw <0646> dwpal <04394> Myalmh <068> ynba <0853> taw <07718> Mhsh <068> ynba <0853> ta <0935> waybh <05387> Mavnhw (35:27)

35:28 <05561> Mymoh <07004> trjqlw <04888> hxsmh <08081> Nmslw <03974> rwaml <08081> Nmsh <0853> taw <01314> Mvbh <0853> taw (35:28)

35:29 P <03068> hwhyl <05071> hbdn <03478> larvy <01121> ynb <0935> waybh <04872> hsm <03027> dyb <06213> twvel <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <04399> hkalmh <03605> lkl <0935> aybhl <0853> Mta <03820> Mbl <05068> bdn <0834> rsa <0802> hsaw <0376> sya <03605> lk (35:29)

35:30 <03063> hdwhy <04294> hjml <02354> rwx <01121> Nb <0221> yrwa <01121> Nb <01212> lalub <08034> Msb <03068> hwhy <07121> arq <07200> war <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw (35:30)

35:31 <04399> hkalm <03605> lkbw <01847> tedbw <08394> hnwbtb <02451> hmkxb <0430> Myhla <07307> xwr <0853> wta <04390> almyw (35:31)

35:32 <05178> tsxnbw <03701> Pokbw <02091> bhzb <06213> tvel <04284> tbsxm <02803> bsxlw (35:32)

35:33 <04284> tbsxm <04399> tkalm <03605> lkb <06213> twvel <06086> Ue <02799> tsrxbw <04390> talml <068> Nba <02799> tsrxbw (35:33)

35:34 <01835> Nd <04294> hjml <0294> Kmoyxa <01121> Nb <0171> baylhaw <01931> awh <03820> wblb <05414> Ntn <03384> trwhlw (35:34)

35:35 <04284> tbsxm <02803> ybsxw <04399> hkalm <03605> lk <06213> yve <0707> graw <08336> ssbw <08144> ynsh <08438> telwtb <0713> Nmgrabw <08504> tlktb <07551> Mqrw <02803> bsxw <02796> srx <04399> tkalm <03605> lk <06213> twvel <03820> bl <02451> tmkx <0853> Mta <04390> alm (35:35)

35:1 kai sunhyroisen mwushv pasan sunagwghn uiwn israhl kai eipen prov autouv outoi oi logoi ouv eipen kuriov poihsai autouv

35:2 ex hmerav poihseiv erga th de hmera th ebdomh katapausiv agion sabbata anapausiv kuriw pav o poiwn ergon en auth teleutatw

35:3 ou kausete pur en pash katoikia umwn th hmera twn sabbatwn egw kuriov

35:4 kai eipen mwushv prov pasan sunagwghn uiwn israhl legwn touto to rhma o sunetaxen kuriov legwn

35:5 labete par umwn autwn afairema kuriw pav o katadecomenov th kardia oisousin tav aparcav kuriw crusion argurion calkon

35:6 uakinyon porfuran kokkinon diploun dianenhsmenon kai busson keklwsmenhn kai tricav aigeiav

35:7 kai dermata kriwn hruyrodanwmena kai dermata uakinyina kai xula ashpta

35:8

35:9 kai liyouv sardiou kai liyouv eiv thn glufhn eiv thn epwmida kai ton podhrh

35:10 kai pav sofov th kardia en umin elywn ergazesyw panta osa sunetaxen kuriov

35:11 thn skhnhn kai ta pararrumata kai ta kalummata kai ta diatonia kai touv moclouv kai touv stulouv

35:12 kai thn kibwton tou marturiou kai touv anaforeiv authv kai to ilasthrion authv kai to katapetasma

35:13 kai thn trapezan kai panta ta skeuh authv

35:14 kai thn lucnian tou fwtov kai panta ta skeuh authv

35:15

35:16 kai to yusiasthrion kai panta ta skeuh autou

35:17 (35:12a) kai ta istia thv aulhv kai touv stulouv authv kai touv liyouv thv smaragdou kai to yumiama kai to elaion tou crismatov

35:18

35:19 kai tav stolav tav agiav aarwn tou ierewv kai tav stolav en aiv leitourghsousin en autaiv kai touv citwnav toiv uioiv aarwn thv ierateiav kai to elaion tou crismatov kai to yumiama thv sunyesewv

35:20 kai exhlyen pasa sunagwgh uiwn israhl apo mwush

35:21 kai hnegkan ekastov wn eferen autwn h kardia kai osoiv edoxen th quch autwn hnegkan afairema kuriw eiv panta ta erga thv skhnhv tou marturiou kai eiv panta ta katerga authv kai eiv pasav tav stolav tou agiou

35:22 kai hnegkan oi andrev para twn gunaikwn pav w edoxen th dianoia hnegkan sfragidav kai enwtia kai daktuliouv kai emplokia kai peridexia pan skeuov crusoun kai pantev osoi hnegkan afairemata crusiou kuriw

35:23 kai par w eureyh bussov kai dermata uakinyina kai dermata kriwn hruyrodanwmena hnegkan

35:24 kai pav o afairwn afairema argurion kai calkon hnegkan ta afairemata kuriw kai par oiv eureyh xula ashpta eiv panta ta erga thv kataskeuhv hnegkan

35:25 kai pasa gunh sofh th dianoia taiv cersin nhyein hnegkan nenhsmena thn uakinyon kai thn porfuran kai to kokkinon kai thn busson

35:26 kai pasai ai gunaikev aiv edoxen th dianoia autwn en sofia enhsan tav tricav tav aigeiav

35:27 kai oi arcontev hnegkan touv liyouv thv smaragdou kai touv liyouv thv plhrwsewv eiv thn epwmida kai eiv to logeion

35:28 kai tav sunyeseiv kai to elaion thv crisewv kai thn sunyesin tou yumiamatov

35:29 kai pav anhr kai gunh wn eferen h dianoia autwn eiselyontav poiein panta ta erga osa sunetaxen kuriov poihsai auta dia mwush hnegkan oi uioi israhl afairema kuriw

35:30 kai eipen mwushv toiv uioiv israhl idou anakeklhken o yeov ex onomatov ton beselehl ton tou ouriou ton wr ek fulhv iouda

35:31 kai eneplhsen auton pneuma yeion sofiav kai sunesewv kai episthmhv pantwn

35:32 arcitektonein kata panta ta erga thv arcitektoniav poiein to crusion kai to argurion kai ton calkon

35:33 kai liyourghsai ton liyon kai katergazesyai ta xula kai poiein en panti ergw sofiav

35:34 kai probibasai ge edwken autw en th dianoia autw te kai eliab tw tou acisamak ek fulhv dan

35:35 eneplhsen autouv sofiav kai sunesewv dianoiav panta sunienai poihsai ta erga tou agiou kai ta ufanta kai poikilta ufanai tw kokkinw kai th bussw poiein pan ergon arcitektoniav poikiliavTIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org