NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Chronicles 8

8:1 <07992> ysylsh <0315> xrxaw <08145> ynsh <0788> lbsa <01060> wrkb <01106> elb <0853> ta <03205> dylwh <01144> Nmynbw (8:1)

8:2 o <02549> ysymxh <07498> aprw <07243> yeybrh <05119> hxwn (8:2)

8:3 <031> dwhybaw <01617> argw <0146> rda <01106> elbl <01121> Mynb <01961> wyhyw (8:3)

8:4 <0265> xwxaw <05283> Nmenw <050> ewsybaw (8:4)

8:5 <02361> Mrwxw <08197> Npwpsw <01617> argw (8:5)

8:6 <04506> txnm <0413> la <01540> Mwlgyw <01387> ebg <03427> ybswyl <01> twba <07218> ysar <01992> Mh <0428> hla <0261> dwxa <01121> ynb <0428> hlaw (8:6)

8:7 <0284> dxyxa <0853> taw <05798> aze <0853> ta <03205> dylwhw <01540> Mlgh <01931> awh <01617> argw <0281> hyxaw <05283> Nmenw (8:7)

8:8 <0802> wysn <01199> areb <0853> taw <02366> Myswx <0853> Mta <07971> wxls <04480> Nm <04124> bawm <07704> hdvb <03205> dylwh <07842> Myrxsw (8:8)

8:9 <04445> Mklm <0853> taw <04331> asym <0853> taw <06644> aybu <0853> taw <03103> bbwy <0853> ta <0802> wtsa <02321> sdx <04480> Nm <03205> dlwyw (8:9)

8:10 <01> twba <07218> ysar <01121> wynb <0428> hla <04821> hmrm <0853> taw <07634> hykv <0853> taw <03263> Uwey <0853> taw (8:10)

8:11 <0508> lepla <0853> taw <036> bwjyba <0853> ta <03205> dylwh <02366> Mysxmw (8:11)

8:12 <01323> hytnbw <03850> dl <0853> taw <0207> wnwa <0853> ta <01129> hnb <01931> awh <08106> dmsw <04936> Mesmw <05677> rbe <0508> lepla <01121> ynbw (8:12)

8:13 <01661> tg <03427> ybswy <0853> ta <01272> wxyrbh <01992> hmh <0357> Nwlya <03427> ybswyl <01> twbah <07218> ysar <01992> hmh <08087> emsw <01283> herbw (8:13)

8:14 <03406> twmryw <08349> qss <0283> wyxaw (8:14)

8:15 <05738> rdew <06166> drew <02069> hydbzw (8:15)

8:16 <01283> heyrb <01121> ynb <03109> axwyw <03472> hpsyw <04317> lakymw (8:16)

8:17 <02268> rbxw <02395> yqzxw <04918> Mlsmw <02069> hydbzw (8:17)

8:18 <0508> lepla <01121> ynb <03103> bbwyw <03152> haylzyw <03461> yrmsyw (8:18)

8:19 <02067> ydbzw <02147> yrkzw <03356> Myqyw (8:19)

8:20 <0447> laylaw <06769> ytluw <0462> yneylaw (8:20)

8:21 <08096> yems <01121> ynb <08119> trmsw <01256> hyarbw <05718> hydew (8:21)

8:22 <0447> laylaw <05677> rbew <03473> Npsyw (8:22)

8:23 <02605> Nnxw <02147> yrkzw <05658> Nwdbew (8:23)

8:24 <06070> hyttnew <05867> Mlyew <02608> hynnxw (8:24)

8:25 <08349> qss <01121> ynb <06439> *lawnpw {laynpw} <03301> hydpyw (8:25)

8:26 <06271> hyltew <07841> hyrxsw <08125> yrsmsw (8:26)

8:27 <03395> Mxry <01121> ynb <02147> yrkzw <0452> hylaw <03298> hysreyw (8:27)

8:28 o <03389> Mlswryb <03427> wbsy <0428> hla <07218> Mysar <08435> Mtwdltl <01> twba <07218> ysar <0428> hla (8:28)

8:29 <04601> hkem <0802> wtsa <08034> Msw <01391> Nwebg <01> yba <03427> wbsy <01391> Nwebgbw (8:29)

8:30 <05070> bdnw <01168> lebw <07027> syqw <06698> rwuw <05658> Nwdbe <01060> rwkbh <01121> wnbw (8:30)

8:31 <02144> rkzw <0283> wyxaw <01446> rwdgw (8:31)

8:32 o <0251> Mhyxa <05973> Me <03389> Mlswryb <03427> wbsy <0251> Mhyxa <05048> dgn <01992> hmh <0637> Paw <08039> hams <0853> ta <03205> dylwh <04732> twlqmw (8:32)

8:33 <0792> lebsa <0853> taw <041> bdnyba <0853> taw <04444> ews <0> yklm <0853> taw <03083> Ntnwhy <0853> ta <03205> dylwh <07586> lwasw <07586> lwas <0853> ta <03205> dylwh <07027> syqw <07027> syq <0853> ta <03205> dylwh <05369> rnw (8:33)

8:34 o <04318> hkym <0853> ta <03205> dylwh <04807> leb <0> byrmw <04807> leb <0> byrm <03083> Ntnwhy <01121> Nbw (8:34)

8:35 <0271> zxaw <08390> eratw <04429> Klmw <06377> Nwtyp <04318> hkym <01121> ynbw (8:35)

8:36 <04162> auwm <0853> ta <03205> dylwh <02174> yrmzw <02174> yrmz <0853> taw <05820> twmze <0853> taw <05964> tmle <0853> ta <03205> dylwh <03085> hdewhyw <03085> hdewhy <0853> ta <03205> dylwh <0271> zxaw (8:36)

8:37 <01121> wnb <0682> lua <01121> wnb <0501> hvela <01121> wnb <07498> hpr <01150> aenb <0853> ta <03205> dylwh <04162> auwmw (8:37)

8:38 <0682> lua <01121> ynb <0428> hla <03605> lk <02605> Nnxw <05662> hydbew <08187> hyresw <03458> laemsyw <01074> wrkb <05840> Mqyrze <08034> Mtwms <0428> hlaw <01121> Mynb <08337> hss <0682> lualw (8:38)

8:39 <07992> yslsh <0467> jlpylaw <08145> ynsh <03266> swey <01060> wrkb <0198> Mlwa <0251> wyxa <06232> qse <01121> ynbw (8:39)

8:40 P <01144> Nmynb <01121> ynbm <0428> hla <03605> lk <02572> Mysmxw <03967> ham <01121> Mynb <01121> ynbw <01121> Mynb <07235> Mybrmw <07198> tsq <01869> ykrd <02428> lyx <01368> yrbg <0582> Mysna <0198> Mlwa <01121> ynb <01961> wyhyw (8:40)

8:1 kai beniamin egennhsen ton bale prwtotokon autou kai asbhl ton deuteron aara ton triton

8:2 nwa ton tetarton kai rafh ton pempton

8:3 kai hsan uioi tw bale ader kai ghra kai abioud

8:4 kai abisoue kai nooma kai acia

8:5 kai ghra kai swfarfak kai wim

8:6 outoi uioi awd outoi eisin arcontev patriwn toiv katoikousin gabee kai metwkisan autouv eiv manacayi

8:7 kai nooma kai acia kai ghra outov iglaam kai egennhsen ton naana kai ton acicwd

8:8 kai saarhm egennhsen en tw pediw mwab meta to aposteilai auton wsim kai thn baada gunaika autou

8:9 kai egennhsen ek thv ada gunaikov autou ton iwbab kai ton sebia kai ton misa kai ton melcam

8:10 kai ton iawv kai ton sabia kai ton marma outoi arcontev patriwn

8:11 kai ek thv wsim egennhsen ton abitwb kai ton alfaal

8:12 kai uioi alfaal wbhd messaam semmhr outov wkodomhsen thn wnw kai thn lod kai tav kwmav authv

8:13 kai beriga kai sama outoi arcontev twn patriwn toiv katoikousin ailam kai outoi exediwxan touv katoikountav gey

8:14 kai adelfov autou swshk kai iarimwy

8:15 kai zabadia kai wrhr kai wdhd

8:16 kai micahl kai iesfa kai iwca uioi bariga

8:17 kai zabadia kai mosollam kai azaki kai abar

8:18 kai isamari kai iezlia kai iwbab uioi elfaal

8:19 kai iakim kai zecri kai zabdi

8:20 kai eliwhnai kai salyi kai elihli

8:21 kai adaia kai baraia kai samaray uioi samai

8:22 kai isfan kai wbhd kai elehl

8:23 kai abadwn kai zecri kai anan

8:24 kai anania kai ambri kai ailam kai anaywyia

8:25 kai ayin kai ieferia kai felihl uioi swshk

8:26 kai samsaria kai saaria kai ogoyolia

8:27 kai iarasia kai hlia kai zecri uioi iraam

8:28 outoi arcontev patriwn kata geneseiv autwn arcontev outoi katwkhsan en ierousalhm

8:29 kai en gabawn katwkhsen pathr gabawn kai onoma gunaiki autou maaca

8:30 kai uiov authv o prwtotokov abadwn kai sour kai kiv kai baal kai nhr kai nadab

8:31 kai gedour kai adelfov autou kai zacour kai makalwy

8:32 kai makalwy egennhsen ton semaa kai gar outoi katenanti twn adelfwn autwn katwkhsan en ierousalhm meta twn adelfwn autwn

8:33 kai nhr egennhsen ton kiv kai kiv egennhsen ton saoul kai saoul egennhsen ton iwnayan kai ton melcisoue kai ton aminadab kai ton asabal

8:34 kai uioi iwnayan meribaal kai meribaal egennhsen ton micia

8:35 kai uioi micia fiywn kai melchl kai yeree kai acaz

8:36 kai acaz egennhsen ton iwiada kai iwiada egennhsen ton galemay kai ton asmwy kai ton zambri kai zambri egennhsen ton maisa

8:37 kai maisa egennhsen ton baana rafaia uiov autou elasa uiov autou eshl uiov autou

8:38 kai tw eshl ex uioi kai tauta ta onomata autwn ezrikam prwtotokov autou kai ismahl kai saraia kai abdia kai anan pantev outoi uioi eshl

8:39 kai uioi ashl adelfou autou ailam prwtotokov autou kai iaiv o deuterov elifalet o tritov

8:40 kai hsan uioi ailam iscuroi andrev dunamei teinontev toxon kai plhyunontev uiouv kai uiouv twn uiwn ekaton penthkonta pantev outoi ex uiwn beniaminTIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org